én dødsulykke på nordnorske veger

Det skjedde én dødsulykke på nordnorske veger i forrige måned. Ulykken skjedde på E8 ved Leirbakken i Tromsø. Dette er den første dødsulykken i trafikken i Troms i år. Status for 2017 er dermed at tre personer har mistet livet i trafikken i Nord-Norge hittil i år. Det er én færre enn på samme tid i fjor.