– En av mine viktigste dager som ordfører

Tirsdag 8. oktober 2013 signerer ordfører Jens Johan Hjort og sametingspresident Egil Olli samarbeidsavtalen mellom Tromsø kommune og Sametinget.

Jens Johan Hjort

Tromsø-ordfører Jens Johan Hjort anser dagen i dag som en av de viktigste dagene i hans virke som ordfører.

Foto: Mark Ledingham / Tromsø kommune

Samarbeidsavtalen har som intensjon å fremme ivaretakelse av samisk språk og kultur for den samiske befolkningen i Tromsø, melder Tromsøs ordfører Jens Johan Hjort i en pressemelding.

Videre legger samarbeidsavtalen forholdene til rette for en mer åpne og tillittfull dialog om samfunnsområder der Tromsø kommune og Sametinget kan ha glede og nytte av å snakke sammen.

Åpner permanent samisk møteplass

Avtalen inneholder punkter om informasjon, språkopplæring, barn og unge, helse og sosialtjenester. I tillegg er Tromsø kommune og Sametinget enige om å tilrettelegge for en permanent samisk møteplass, og vil gjennom dialog komme fram til eier- og styringsform for tilbudet.

Driftskostnadene knyttet til senteret skal deles etter egen fordelingsnøkkel, hvor Sametinget har tatt på seg hovedansvaret.

– Den første i sitt slag

– Avtalen vi har jobbet frem er unik og den første i sitt slag. Det gleder meg at Tromsø blir den første bykommunen med en samarbeidsavtale med Sametinget, og vi ser fram til et tett samarbeid for å styrke og synliggjøre samisk språk og kultur, uttaler sametingspresident Egil Olli.

Handlingsplan for samisk språk og kultur

Tromsø kommune vil på bakgrunn av avtalen utarbeide en egen handlingsplan for samisk språk og kultur.

Kommunens overordnede planer skal samtidig gjenspeile den samiske befolkningens rett til å ivareta og utvikle sin kultur, sitt språk og sitt samfunnsliv.

Partene skal også samarbeide om å utvikle tiltak, prosjekter og fritidsaktiviteter for barn og unge. Det skal i fellesskap utvikles en samisk kunnskapspakke til bruk i skolene i Tromsø, og det er et uttalt mål å øke andelen elever med samisk opplæring.

Avtalen inneholder i tillegg punkter for å ivareta relevant informasjonsbehov i den samiske befolkningen i Tromsø, om samiskspråklige tilbud, stipend og tilskuddsordninger.

– En av de viktigste dagene

– Dette er en av de viktigste dager i min ordførergjerning. I dag har jeg med ærbødighet og stolthet ikledd meg den kofte Tromsøs samiske befolkning i sin tid ga til sin ordfører. Jeg vil rette en særskilt takk til samer i Tromsø og Sametinget for å ha møtt tilbakeslag med et åpent og konstruktivt ønske om å bidra til forsoning og fremskritt, sier Jens Johan Hjort, før han fortsetter:

– Signeringen av denne historiske avtale utgjør en milepæl i samarbeidet mellom Sametinget og Tromsø kommune. Sammen skal vi arbeide for det samiske språk og den samiske kultur. Sammen har vi lagt grunnlaget for at Tromsøs samiske befolkning og Tromsøs øvrige befolkning skal leve side om side i gjensidig respekt og tillit til hverandre, sier Jens Johan Hjort.

Signeringsseremonien starter klokka 13:30 på Bytorget i Rådhuset.

Korte nyheter

 • Starter snart innspilling i «Lapplands Helvete»

  Spillefilmen «Sulis» handler om et opprør som endret historien. Filmen skildrer historien om arbeideropprøret i Sulitjelma i perioden 1890-1907. «Sulis» tar for seg faktiske hendelser ved det som var Norges nest største arbeidsplass. Arbeiderhistorien i Sulitjelma fikk stor betydning for fremveksten av fagbevegelsen i Norden.

  Nå er innspillingsdato klar, skriver Saltenposten. 18. mars starter innspillingen i Målselv, og før påske fortsetter filmingen i «Lapplands Helvete», som arbeiderne kalte Sulitjelma.

  Filmen skal i tilegg til Målselv og Sulitjelma gjøre opptak i gruvene på Røros og en sekvens i Riga i Latvia.

  Regissør Nils Gaup startet med manusjobbing for 12 år siden, da med arbeidstittelen «Arbeiderkamp». Manusforfatter er Christoffer Grøndahl, som også har skrevet manus til «Kampen om Narvik», «Villmark», «Børning» og «Nokas». Filmen produseres av Storyline Nor AS, og har et budsjett på rundt 50 millioner kroner.

  Castingen er de ikke helt klar med og trenger derfor fortsatt statister. – Vi trenger fortsatt statister så her kan folk melde seg. Det er fortsatt fullt mulig å bli med i filmen, sier Tom Vidar Karlsen i Storyline Nor til Saltenposten.

  Filmplakat (teaser) for storfilmen Sulis.
  Illustrasjon: Storyline NOR
 • Muohtarido Ivgobadán E6 rahten

  Muohtarido la vierram E6 rahtáj Ivgobadán Omasvuona suohkanin. Bulkke ij jáhke nágin la ridos váldeduváj, valla dat huoman guoradallá. Ulmusj gut lij bájken ridov vuojnni. Sån javllá sån la sihkar ij aktak lij rahte nanna gå rido vieraj. Rahte l stekkan, tjállá bulkke Twitterin.

 • 13 337 ådå viesádijda njåmmum

  Maŋemus jánndurin tjáledum lli 13 337 ådå viesáda Vuonarijkan gesi l korona njåmmum.

  Lávvodagá li 224 viesáda koronanjoammoma diehti skihppijvieso sisi tjáledum.

  En PCR-maskin analyserer prøver for Covid19 ved mikrobiologisk laboratorium ved Nordlandssykehuset i Bodø.
  Foto: Ola Helness / NRK