NRK Meny
Normal

En av disse velges i morgen som ny sametingspresident i Finland

Det er ingen automatikk i at den som fikk flest stemmer ved sametingsvalget velges som president.

De seks presidentkandidatene til det finske Sametinget

Det er seks kandidater til presidentvervet; Anu Avaskari, Veikko Feodoroff, Tuomas Aslak Juuso, Kari Kyrö, Pentti Pieski og Tiina Sanila-Aikio

Foto: Yle

Det melder Yle Sápmi .

Sametinget i Finland samles til første plenum i morgen etter at et nytt Sameting er blitt valgt. Der velger de først hvem som skal bli president. Deretter velges visepresident, fire andre styremedlemmer, utvalg og råd for perioden 2016-2019.

Eldste representant åpner møtet

I Sametinget er det 21 representanter. Det første plenumsmøtet i den nye perioden åpnes alltid av den eldste representanten i Sametinget, som i perioden 2016-2019 er Kari Kyrö fra Inari. Han holder åpningstale og leder møtet fram til ny president er valgt.

Det er seks kandidater til presidentvervet; Anu Avaskari, Veikko Feodoroff, Tuomas Aslak Juuso, Kari Kyrö, Pentti Pieski og Tiina Sanila-Aikio, som har vært president siste periode.

Her kan du følge plenumsmøtet direkte!

Den med flest stemmer velges ikke automatisk

Det er ikke slik at den som fikk flest stemmer ved sametingsvalget velges som president. Det er heller ikke sikkert at vedkommende får styreplass engang. Representantene forhandler seg i mellom om presidentplassen og styreplassene.

I Sametinget i Finland er det ikke partier eller lister, men personvalg, og representantene står ganske fritt i forhandlingene. Det er likevel klart at hensyn som må tas er at det velges folk i styret som representerer de ulike områdene og språkene, og det må også velges både kvinner og menn.

Det skal allerede ha vært forhandlinger, og man vet ikke hvor langt man er kommet i forhandlingene. Før møtet starter i morgen kan det skje mye og det er mulig at noen trekker seg som kandidat til presidentvalget, hvis de finner ut at de ikke har nok støtte.

Yle Sápmi sender direkte på radio fra møtet starter kl. 10 finsk tid og sendingen kan høres også i andre land via nettradio .