Reindriftsfamilie satser på flere næringer

Familien Hansen / Buljo har både fiskemottak, slakteri, kafé, kurs- og overnattingsted i Lødingen i Nordland.

Lars Roger Hansen

Reineier Lars Roger Hansen i Lødingen i Nordland har egen fiskemottak og fiskebåt.

Foto: Mathis Eira / NRKNylig kjøpte Lars Roger Hansen og faren et lite fiskemottak i Lødingen til 1,4 millioner kroner. Han og faren har hver sin sjark.

- Vi måtte kjøpe mottaket for å kunne drive med fiske her i Lødingen, sier Hansen.

Han forteller at det er ingen fiskebruk i Lødingen som er åpen. I år har de tatt fisken på land i Lødingen og solgt det videre til et fiskebruk i Svolvær.

- Vi har også hatt ungdom i jobb både på slakteriet, fiskemottaket og på fiskebåten, sier Hansen. Det er viktig å prøve å gi arbeid til ungdom, så de blir i bygda, sier fiskeren og reineieren Lars Roger Hansen.

Kafé og overnattingsted

En mil unna på Kåringen har broren Peder Hansen Buljo og hans kone Máret Rávdná Buljo kjøpt et overnattingsted og kafé til tre millioner kroner.

- om sommeren er det kafédrift med samisk mat på menyen og overnatting, forteller Máret Rávdná Buljo.

Máret Rávdná Buljo og Peder Hansen Buljo

Máret Rávdná Buljo og Peder Hansen Buljo foran kafé og overnattingstedet på Kåringen.

Foto: Mathis Eira / NRK


- Vi har også hatt flere samiske språkkurs her i vinter. Her kan vi bidra med vår kompetanse slik at kursdeltakere kan snakke samisk og lære om samisk mat, sier Buljo.

Familien har også noen rein i innhengning ved overnattingsstedet slik at kursdeltakere og andre kan se og lære litt om reindrift.

Máret Rávdná Buljo og Peder Hansen Buljo.

Familen Hansen Buljo har noen tamme rein i innhengningen ved overnattingstedet.

Foto: Mathis Eira / NRK

Slakteri for rein, sau og elg

Et steinkast unna ligger Kåringen Reinslakteri. Her slakter familien sine rein, videreforedler reinkjøttet og selger det til sine kunder. Peder Hansen Buljo forteller at det slaktes rundt 1000 rein i løpet av ett år.

-Vi slakter også sau og lam for bønder, forteller Buljo. I fjor ble det slaktet 300 sau og lam på slakteriet og 25 tonn elgkjøtt ble skjært ned og pakket for elgjegere.

- Det er mye arbeid i perioder når man driver med rein, slakteri, kafe og overnattingsted, men jeg trives med det, sier Peder Hansen Buljo.

Hansen Buljo sier at slekt og venner bidrar til å få dette til å gå rundt.

Máret Rávdna Buljo, Peder Hansen Buljo og Mihkal Markus Buljo

Máret Rávdná Buljo og Peder Hansen Buljo sammen med sønnen Mihkal Markus Buljo foran Kåringen Reinslakteri.

Foto: Mathis Eira / NRK