Hopp til innhold

Elvestuen om Beaivváš: – Vi trenger et nytt bygg til teateret

Det Samiske Nasjonalteateret Beaivváš og to andre samiske bygg bør snarest få bevilgninger over statsbudsjettet mener Ola Elvestuen (V).

Beaivváš, ødelagte stoler, penger og Venstre

Etter over 30 år i Kulturhuset i Kautokeino er teaterets store drøm å få et bedre og moderne bygg til disposisjon.

Foto: Montasje: Jan Kenneth Bråten / NRK

– Vi må ha framdrift i Saemien Sijte, det har vi tatt opp gjennom tidligere budsjetter, vi trenger å komme i gang med oppstartsmidler til den Samisk videregående skole og reindriftsskole i Kautokeino, og det må være framdrift i arbeidet med Beaivváš, for det er klart at teateret trenger et nytt bygg, sier nestleder i Venstre Ola Elvestuen.

Denne oppramsingen kommer han med som svar på hvilke samiske saker som bør prioriteres i statsbudsjettet.

Fra samisk hold var det ikke uventet misnøye med regjeringens budsjettforslag , som ble lagt fram onsdag.

– Viktig del av budsjettforhandlingene

Nestleder i Venstre Ola Elvestuen

Ola Elvestuen (V) ramser opp tre samiske institusjoner som trenger penger til nye bygg.

Foto: Mette Ballovara/NRK

I rollen som et av to støttepartier til den sittende regjeringen er det ikke uventet knyttet spenning til hva Krf og Venstre mener bør endres i regjeringens budsjettforslag.

I 2014 uttalte Elvestuen også at de ville jobbe for å styrke bevilgninger til samiske formål gjennom partiets forhandlinger med regjeringen.

Samiske budsjettbehov har han med seg også i årets forhandlinger.

– Dette har vi jobbet med over flere år og det er klart at dette kommer til å bli en viktig del av budsjettforhandlingene, og det har vi også varslet tidligere, og dette er noen av de kjernemomentene som vi har med inn i budsjettforhandlingene, sier Elvestuen.

Læremidler

Elvestuen, som har vært innvalgt på Stortinget fra Oslo siden 2013, påpeker at han såvidt har fått sett på forslag til bevilgninger til samiske formål.

I tillegg til byggeprosjektene som han mener snart bør realiseres, ønsker Venstre at samiske elever får et bedre tilbud.

– Vi er opptatt av at det er en styrking av samiske læremidler, som det er et stort behov for, sier Elvestuen.

Korte nyheter

 • Arctic Frontiers-direktevrra: – Mii leat arktálaš earráneamis

  Otne rabai olgoriikaministtar Anniken Huitfeldt jahkásaš konferánssa «Arctic Frontiers» Romssas.

  Dábálaččat lea Ruošša ja Ruošša ovddasteaddjit lunddolaš oassi konferánssas, muhto dán jagi illá leat Ruoššabeale ovddasteaddjit.

  Dát lei maid fáddá olgoriikaministtar Anniken Huitfeldt rahpansártnis.

  – Mii fertet doalahit muhtin lágan oktavuođa Ruoššan, vai unnidit riskka vearreipmárdusaide. Mii fertet leat rahpasat ja vuorddehahtti, logai olgoriikaministtar sártnistis.

  Maiddái Arctic Frontiers direktevrra, Anu Fredriksson, čujuhii Ruoššabeallái sártnistis.

  Konferánsa lea báiki gos juhkkojit dieđut, máhttu ja dutkan riikkaid gaskka arktálaš guovlluin.

  Muhto Ruošša haga váilo bealli dán mahttus, muitalii direktevrra.

  – Mii leat dál arktálaš earráneamis. Mii váillahit 50 proseantta dutkamis Arktálaš guovlluin ja 50 proseantta daid arktálaš guovlluin, son muitalii.

  Ovddasteaddjit Ruoššas eai lean bovdejuvvon konferánsii dán jagi.

  Anniken Huitfeldt åpnet Arctic Frontiers 2023.
  Foto: Håkon Mudenia / NRK
 • Arctic Frontiers-direktør: – Vi er midt i en arktisk skilsmisse

  I dag åpnet utenriksminister Anniken Huitfeldt den årlige arktiske konferansen «Arctic Frontiers» i Tromsø.

  Vanligvis er Russland og russiske representanter en natulig del av programmet, men i år er det så vidt russisk deltakelse.

  Det var tema under åpningstalen til utenriksminister Anniken Huitfeldt.

  – Vi må opprettholde en viss grad av kontakt med Russland, for å minimere risikoen for misforståelser. Vi må være åpne og forutsigbare, sa utenriksministeren i talen.

  Også direktør for konferansen, Anu Fredriksson, påpekte mangelen av russisk deltakelse.

  Konferansen er en arena for møter og deling av kunnskap og erfaringer på tvers av landegrensene i arktiske områder.

  Men uten Russland sier direktør for Arctic Frontiers at halvparten av den kunnskapen mangler.

  – Vi er midt i en arktisk skilsmisse. Vi mangler i år 50 prosent av vitenskapen om Arktis og 50 prosent av de arktiske område, sa Anu Fredriksson i sin åpningstale.

  Representanter fra Russland er ikke invitert til konferansen i år.

  Anniken Huitfeldt åpnet Arctic Frontiers 2023.
  Foto: Håkon Mudenia / NRK
 • Mánát ja nuorat eai loavtte skuvllas

  Eanet mánát ja nuorat eai loavtte skuvllas. Lávdegoddi lea iskan geahččalemiid ja gáibádusaid mat gusket skuvlla raporteremii ja dokumenteremii, ja oasseraporta lea dál geigejuvvon máhttoministarii otne. Raporta čájeha ahte eanet nuorat eai loavtte skuvllas dál go dan maid ovdal leat bargan, ja sii vásihit eambbo givssideami ja vel noađi. Nuorat muitalit maid ahte skuvllas lea láittas ja ahte sii ballet vuolgit skuvllii.

  Skole. Føtter. Ungdom.
  Foto: Line Oftedal Pedersen / NRK