Hopp til innhold

Elvestuen om Beaivváš: – Vi trenger et nytt bygg til teateret

Det Samiske Nasjonalteateret Beaivváš og to andre samiske bygg bør snarest få bevilgninger over statsbudsjettet mener Ola Elvestuen (V).

Beaivváš, ødelagte stoler, penger og Venstre

Etter over 30 år i Kulturhuset i Kautokeino er teaterets store drøm å få et bedre og moderne bygg til disposisjon.

Foto: Montasje: Jan Kenneth Bråten / NRK

– Vi må ha framdrift i Saemien Sijte, det har vi tatt opp gjennom tidligere budsjetter, vi trenger å komme i gang med oppstartsmidler til den Samisk videregående skole og reindriftsskole i Kautokeino, og det må være framdrift i arbeidet med Beaivváš, for det er klart at teateret trenger et nytt bygg, sier nestleder i Venstre Ola Elvestuen.

Denne oppramsingen kommer han med som svar på hvilke samiske saker som bør prioriteres i statsbudsjettet.

Fra samisk hold var det ikke uventet misnøye med regjeringens budsjettforslag , som ble lagt fram onsdag.

– Viktig del av budsjettforhandlingene

Nestleder i Venstre Ola Elvestuen

Ola Elvestuen (V) ramser opp tre samiske institusjoner som trenger penger til nye bygg.

Foto: Mette Ballovara/NRK

I rollen som et av to støttepartier til den sittende regjeringen er det ikke uventet knyttet spenning til hva Krf og Venstre mener bør endres i regjeringens budsjettforslag.

I 2014 uttalte Elvestuen også at de ville jobbe for å styrke bevilgninger til samiske formål gjennom partiets forhandlinger med regjeringen.

Samiske budsjettbehov har han med seg også i årets forhandlinger.

– Dette har vi jobbet med over flere år og det er klart at dette kommer til å bli en viktig del av budsjettforhandlingene, og det har vi også varslet tidligere, og dette er noen av de kjernemomentene som vi har med inn i budsjettforhandlingene, sier Elvestuen.

Læremidler

Elvestuen, som har vært innvalgt på Stortinget fra Oslo siden 2013, påpeker at han såvidt har fått sett på forslag til bevilgninger til samiske formål.

I tillegg til byggeprosjektene som han mener snart bør realiseres, ønsker Venstre at samiske elever får et bedre tilbud.

– Vi er opptatt av at det er en styrking av samiske læremidler, som det er et stort behov for, sier Elvestuen.

Korte nyheter

 • Starter opp nybegynnerkurs i lulesamisk

  Mandag 2. oktober starter Nord Universitet opp med sitt nybegynnerkurs i lulesamisk på Árran lulesamiske senter. Det melder Árran selv på sine nettsider.

  25 studenter har meldt seg på. Denne studiesamlingen er den første av totalt 3 studiesamlinger i høst, hvorav ytterligere 5 samlinger er planlagt gjennomført i løpet av vårsemesteret.

  Kurset skal også fungere som et «springbrett» for videre studier i lulesamisk.

  Det lulesamiske senteret Árran
  Foto: Helge Lyngmoe / NRK
 • Álgadimkursav julevsábmáj Árranin

  Gålgådismánno 2.b. álggá Nuortta universitiehtta álgadimkursav julevsábmáj Árranin. 25 studenta l vuordedum boahtte vahkko.

  Dát la vuostasj oahppotjåhkanibme dán tjavtjan ja gålmmå tjoahkkáj, duohtten la 5 tjåhkanime gárvedum dálvvegidáj.

  Kurssa vaddá vejulasjvuodav joarkket sámegielav låhkåt åvdebut.

  Det lulesamiske senteret Árran
  Foto: Helge Lyngmoe / NRK
 • Ingunn Utsi oažžu John Savio-balkkašumi 2023

  – Munnje lea illu ahte John Savio-bálkkášupmi dál juhkojuvvo viiđát geardde. Bálkkašumi árvu lea stuoris sámi dáiddáriid gaskkas, ja máksá ahte bargu maid mii leat dahkan ja dahkat addá fuomášumi ja gutni. Mun illuđan ja giittán, nu dadjá dán jági vuoiti Ingunn Utsi.

  Lavvordaga geigejuvvui John Savio balkkašupmi 2023, Davvinorgga daiddamuseas, Utsi oačču 200.000 kruvnnu ja jury akkastallá ná:

  Son geavaha luondduávdnasiid hui dárkilit ja ulbmilaččat, nugo rihkiid ja muorramáddagiid, dolggiid, dávttiid ja náhki. Utsi bargguid inspirašuvdnan lea sámi dáiddagiehtaduodji, muhto seammás oaidná su bargguin maid viidát fáttáid ja lihkadusaid dálááigge dáidagis, nu čállá neahtasiidu Kunstfond.

  John Savio-bálkkašumi ulbmil lea čalmmustahttit dáidaga mas lea ruohttasat sámi kultuvrras, bálkkašumi vuoiti dáiddalašvuođa ja bargguid vuolggabáikkis. Bálkkašupmi juhkkojuvvo juohke nuppi jagi.

  Ingunn Utsi
  Foto: Anne Olli