Hopp til innhold

Elle Maija Klefstad Bær lávllui opera, dahje dahkaluddá bussán

Guldal Elle Maija Klefstad Bær go hástala iežas opera-attáldagaid.

Elle Maija synger opera i Stjernekamp!

Korte nyheter

 • Mindre lus i nord enn i sør

  Havforskningsinstituttet melder at det er over 30 prosent dødelighet på laksesmolt fra Hardanger og Sogn.

  Det viser beregningen av dødelighet som er gjort etter at antall lus på vill, utvandrende laks fra de to fjordene er undersøkt i den årlige lakselusovervåkingen.

  Det er mindre lus på vill laksefisk lenger nord, men det er variasjon innen produksjonsområdene i rom og tid.

  Villaks er spesielt utsatt for lakselus om våren og tidlig sommer når laksesmolten skal svømme fra elvene der de har tilbrakt de første årene av livet og ut i oppvekstområdene i havet.

  – For å komme fram til oppvekstområdene må de svømme gjennom områdene med lakseoppdrett, sier Ørjan Karlsen som leder Havforskningsinstituttets satsing på lakselusforskning.

  På dette tidspunktet er fisken fremdeles liten, gjerne rundt 20 gram, og tåler derfor ikke å få veldig mange lus på seg.

  Dersom smittepresset i fjordene og langs kysten er lavt i perioden når laksesmolten vandrer, kan den komme seg ut i havet med lite lus.

  Sjøørret er også utsatt for lakselus.

  – I motsetning til laks, oppholder sjøørret seg i fjord- og kystområdene hele sommeren. Det gjør den enda mer utsatt for lakselus enn villaksen som «bare» svømmer gjennom lusebeltet, skriver hi.no.

  Lakselus
  Foto: Veterinærinstituttet
 • Romssas: Veahkaválddálašvuođat ja áitagat lassánan mánáid gaskkas

  Politiijat dieđihit ahte nuppiid áitit niibbiin lea lassánan nuoraid gaskkas Romssas. 12-jahkásaš mánát leat gávnnahallan go leat áitán mánáidskuvlaahkásaččaid niibbiin.

  – Vaikko leat smávva logut, de oaidnit mii ahte mánáid ja nuoraid gaskkas leat lassánan suorggahahtti olu dáhpáhusat, main niibi lea adnojuvvon. Dan muitala Per Olav Berg, Romssa politiijaguovllu vákšunbálvalusa ossodatjođiheaddji.

  Tromssa politiijat leat registreren 19 ášši dán čavčča main lea leamaš sáhka veahkaválddálašvuođas ja áitagiin.

  Jagi 2023 leat 22 olbmo rieviduvvon dahje nihttojuvvon ja nuorat dat leat leamaš sivalažžan vearredaguin.

  19:s dain leat dáhpáhuvvan dán čavčča.

  Les på norsk

 • Politiet slår alarm om knivtrusler blant unge i Tromsø

  Barn i 12-års alderen er tatt for å true barn i barneskolealder med kniv.

  – Til tross for små tall, ser vi en urovekkende økning i antall hendelser med bruk av kniv blant barn og unge i Tromsø.

  Det sier Per Olav Berg, seksjonsleder for etterretning i Troms politidistrikt.

  Politiet i Troms har registrert 19 tilfeller i høst knyttet til volds- og trusselhendelser.

  – Ran og trusler med kniv er ikke knyttet til spesifikke bydeler, slik vi ser det. Det skjer der barn ferdes i det offentlige: til og fra skoler, på offentlig transport, ved ungdomsklubber og i sentrum.

  – Vi ser at barn ned i tidlig barneskolealder har blitt truet med kniv og utsatt for vold. Vi ser eksempler på barn i 12-årsalderen som har truet andre med kniv, sier Berg.

  I 2023 har det vært 22 fornærmede som har blitt utsatt for ran eller trusler med kniv der ungdom er gjerningspersoner.

  19 av disse forholdene har skjedd denne høsten.