Elgmiddagen gir bly i kroppen

Spiser du kjøtt fra elg som er skutt med blykuler, er du utsatt for helserisiko. Bare 3,77 gram bly bidrar til at grenseverdien for hvor mye du tåler overskrides med mer enn 900 prosent.

Elgjakt

Forskere anbefaler blyfrie riflekuler (illustrasjonsfoto).

Foto: Kallestad, Gorm / SCANPIX

– Konsum av blyforurenset kjøtt medfører en potensiell helserisiko. Vev som ligger nærmere sårkanalen enn 30-45 centimeter, bør derfor kasseres, skriver forskerne Sigbjørn Stokke, Lasse Botten og Jon M. Arnemo i en artikkel publisert i Norsk Veterinærtidsskrift (ekstern lenke).

I undersøkelsen framkommer det også personer som spiser viltkjøtt, har høyere blodverdier av bly enn de som ikke spiser viltkjøtt.

Bly er en tungmetall som kan gi alvorlig forgiftning både hos mennesker og dyr.

Ikke ufarlig

– Det er verdt å merke seg at bly er giftig uansett hvor lite som inntas, spesielt for foster og små barn, og et «ufarlig» nivå for blyinntake hos mennesker finnes ikke, skriver forskerne.

Ifølge undersøkelsen deponeres 3,77 gram finfordelt bly i gjennomsnittselgen.

– Dersom denne blymengden fortæres i løpet av ett år av fire voksne personer, oveskrides grenseverdien for tolerbart årlig inntak av bly pr. person med mer enn 900 prosent, heter det i artikkelen.

Kaste halve elgen

Forskerne har kommet fram til at riflekuler med kobberinnhold reduserer helserisikoen betraktelig. De fleste jegerne bruker imidlertid fortsatt blykuler.

Mye av kjøttet på elgen bør kasseres dersom man skal unngå bly i maten, mener forskerne.

– Anbefalinger fra flere undersøkelser tilsier at man må skjære bort alt kjøttet som ligger nærmere enn 35-40 cm fra sårkanalen. Dersom dette medfører riktighet, betyr det at halve slaktet i mange tilfeller må kasseres. For dyr som er påskutt flere ganger i ulike kroppsdeler, og der avlivingen i tillegg skjer med nakkeskudd, vil store deler av slaktet være blykontaminert, skriver forskerne Stokke, Botten og Arnemo.

Både elgjegere i Norge, Sverige og Finland har deltatt i forskningsprosjektet som startet i 2004.

Oanehaččat

  • Ieža vuorohit dearvvašvuođa

    Norgga Eanandoallominister Jon Georg Dale lohká ahte boazodoalloealáhusas fertejit ieža vuorohit dearvvašvuođa dili jus sii dan dáhttut buoredit. Norgga Boazosámiid riikasearvi, NBR, lea aitto almmuhan guorahallama mas boahtá ovdan ahte lagabui 70 proseantta boazodoallin leat bargan buoza. Dale gii dán vahko galleda sámi, čujuha boazodoallošiehtadussii ja lohká dás lea vejolaš boazodoalus šiehttat ráđđehusain mot vuorohit ruđaid.

  • Juolluda ruđaid ođđa stuoluide

    Norgga Sámediggeráđđi juolluda 300.000 kruvnno oastit ođđa stuoluid teáhtersálii man Beaivváš sámi nationálateáhter geavaha Guovdageainnu suohkana kulturvisttis. Dálá stuolut leat nu billašuvvan ahte geahččit eai sáhte daid geavahit. Ráđđi cealká ahte ođđa stuolut dálá teáhtersálii sáhttá addit buoriduvvon bargoeavttuid sámi nationálateáhterii.

Laster Twitter-innhold

På forsiden av NRK Sápmi nå