NRK Meny
Normal

Elgjakt fra høsten til lille julaften

En ny forskrift om jakttider har forlenget jakttida for elg i Finnmark fram til 23.12. Forskriften trer i kraft om en drøy uke.

Elgjakt

Illustrasjonsbilde av elgjakt.

Foto: Trond Leirvik / NRK

Den nye jakttidsforskriften trer i kraft fra 1. april i år og vil gjelde fram til 31. mars 2022.

For Finnmark innebærer forskriften at jakttida for elg er forlenget like fram til 23.12.

Det vil si at at jakttida for Kautokeino og Karasjok er 01.09-23.12, mens den for resten av fylket er 25.09-23.12.

Det opplyser Finnmarkseiendommen (FeFo) i et informasjonsbrev til berørte parter.

– Grunneier kan hensynta andre brukere

I brevet opplyser FeFo at grunneier kan som før gjøre tilpasninger i jakttida innenfor den ytre rammen.

Forskriften legger opp til at grunneier skal hensynta andre brukere av utmarka, herunder reindrifta, når jakttiden på egen grunn skal fastsettes.

– FeFo vil med dette brevet informere berørte reinbeitedistrikt om den nye forskriften, og om hvordan FeFo framover på en smidig og hensiktsmessig måte håper å kunne hensynta både jegere, forvaltningsmål og reindrifta når jakttidene for elg på FeFo-grunn skal fastsettes, skriver FeFo i brevet.

Kan selv regulere

Tidligere måtte kommunene søke fylkeskommunen om eventuell forlengelse av jakttida, det vil si etter 30.09 i Karasjok/Kautokeino og etter 31.10 i resten av fylket.

Fra i år kan FeFo selv regulere jakttida på sin grunn like fram til jul, med mindre fylkeskommunnen begrenser handlingsrommet gjennom å vedta en innskrenkningsforskrift.

Forskriftsendringen gir FeFo i utgangspunktet både større fleksibilitet og økt ansvar for å finne en hensiktsmessig og tilpasset jakttid.

Med hensiktsmessig menes her ikke bare i forhold til jakttilbud og fellingsmål, men også i forhold til andres bruk av de samme områder, og da i særlig grad reindrifta.

Planlagte tilpasninger i jakttid på FeFo-grunn, «utlyst jakttid»:

  • 01.09-30.09 Karasjok nord og Kautokeino nord
  • 01.09-15.10 Karasjok sør og Kautokeino sørvest
  • 01.09-31.10 Kautokeino sørøst
  • 25.09-31.10 Porsanger og Tana se 25.09-05.11 Sør-Varanger, Nesseby, Vadsø, Berlevåg, Båtsfjord, Kvalsund, Lebesby, Gamvik, Nordkapp og Alta

FeFo ber om en tilbakemelding fra berørte reinbeitedistrikt som mener at de ovennevnte tilpasninger i utlyst jakttid medfører betydelige ulemper for reindriftsutøvelsen i området.

For at FeFo skal kunne gjøre eventuelle justeringer før utlysning av årets jakt, må slik tilbakemelding være mottatt innen 28.03.2017.