500 000 til sørsamisk

Pengene skal brukes til å revitalisere sørsamisk språk. – Vi er optimistiske med hensyn til utviklingen, sier rådsmedlem i Sametinget, Ellinor Marita Jåma til sametinget.no.

Sametingsråd Ellinor Marita Jåma
Foto: Sametinget (Pressebilde)

Elgå skole har fra 2007-2009 gjennomført et treårige språkprosjekt.

Språkprosjektet har vært en stor suksess og det har blitt bygd opp stor kompetanse omkring sørsamisk språkopplæring ved skolen.

Denne kompetansen er av stor verdi for fremtidig læremiddelutvikling, oversetting, terminologiutvikling og fjernundervisning.