Samiske elever tvinges til ulovligheter

Samiske elever ved Nord-Trøndelag høyskole tvinges til å kopiere en fagbok ulovlig, fordi boken ikke er på markedet.

Skoleelev

Illustrasjonsbilde.

Foto: Scanpix / SCANPIX

Lærer ved Nord-Trøndelag høyskole Nora Brandsfjell beskriver situasjonen i Nord-Trøndelag høyskole som uakseptabelt.

– Det er på tide at sametinget begynner å jobbe med denne saken, sier hun

Bergsland gramatikkbok på sørsamisk er viktig for at elevene skal lære seg språket. Det er mulighet til å skrive på boken, noe elevene ikke kan gjøre nå, fordi boken ikke finnes på markedet lenger.

– Boken er viktig for elevene mine. Elevene er nå nødt til å låne eller kopiere boken, sier hun.

Hun er klar over at det ikke er lovlig å kopiere boken, men det kan hende at elevene kopierer boken likevel, forteller lærer Nora Brandsfjell.

– Vi har ikke mere penger

Ellinor Jåma.

Sametingsråd Ellinor Jåma.

Foto: Per Inge Anthi Åsen / NRK

Sametingsrådets representant Ellinor Jåma forklarer at Sametinget har ingen midler til overs i årets busjett, men lover penger i neste års busjett.

– Det er veldig beklagelig. Det her er noe som må prioriteres fremover, og vi vil se på dette i neste års busjett, sier Jåma.