Elevene lærer samisk via joik

Samisklæring gjennom samisk musikk er en suksess i Sør-Varanger.

Joikeprosjektet i Sør-Varanger

2.-klassene i Kirkenes skole opptrådte med joik 6. februar 2014.

Foto: Annemarie Kjeldsø / Privat

– Språk og kulturelle uttrykk henger nært sammen i alle kulturer. Å formidle joiken ved å også legge vekt på språket, er en viktig faktor for å forstå og oppleve joiken, forklarer musikkpedagog og prosjektleder Annemarie Kjeldsø ved Kulturskolen i Sør-Varanger.

Mariann Wollmann Magga

Mariann Wollmann Magga (Ap).

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Den viktige funksjonen joiken har i den samiske kulturen er hele grunnlaget for joikeprosjektet i Sør-Varanger.

– Joiken er en sentral verdi i samisk kultur. Vi ønsker at barn og unge skal få lære om joiken, få prøve ut sin joikestemme og bli kjent med fortellertradisjonen som er nært knyttet til joiken, opplyser Kjeldsø.

Sametingsrepresentant Mariann Wollmann Magga (Ap) fra Sør-Varanger vil i neste ukes plenum foreslå joikeprosjektet i sin hjemkommune blant nye saker.

Hun fåreslår at Sametinget også må bidra med midler og annen drahjelp for prosjektet, og fremme viktigheten av dette prosjektet ovenfor nasjonale myndigheter.

Går på tredje året

Joikeprosjektet går på tredje året i barnehager, grunnskolene og videregående skole i Sør-Varanger.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Joikeprosjektet i Sør-Varanger

Joikeopptreden 6. februar 2013 med kronprinsen og sametingspresidenten tilstede i Kirkenes skole.

Foto: Annemarie Kjeldsø / Privat

Dette skjer i samarbeid med Sør-Varanger kulturskole, som driver prosjektet og har prosjektlederen.

Prosjektet er todelt. Det går en bolk til elever som får samiskundervisning i skolene, og til samisktalende barn i barnehagene.

Det er også et mål å spre generell kunnskap til alle i barnehager og skoler om samisk språk og kultur. På småskoler, som Sandnes skole, er hele skolen inkludert.

På større skoler er en gruppe med i prosjektet. I år, det vil si skoleåret 2013-2014, er blant annet 2.-klassene ved Kirkenes barneskole med.

Joiker Berit Alette Mienna på besøk i Sandnes barnehage

Berit Alette Mienna på besøk i Sandnes barnehage.

Foto: Tor-Emil Schanche / NRK

I barnehagene kan en avdeling være med, eller så kan hele barnehagen delta.

Prosjektet knytter til seg profesjonelle ledere som lærer, joikepedagog og artist Berit Alette Mienna og musiker og komponist Halvdan Nedrejord. Mienna har hovedansvaret for det pedagogiske opplegget og innholdet i prosjektet.

Prosjektet skal etter planene avsluttes desember 2015.

– Det er allerede slått fast flere effekter av prosjektet, blant annet henvendelse fra en annen kommune om prosjektet, som kan utvikle lignende tilbud – lokalt tilpasset. Ikke minst så er det igangsatt samisk språkkurs for ansatte i barnehagene i Sør-Varanger, som igjen vil gi flere språkbrukere, og bedre samisk barnehagetilbud i kommunen, uttaler Wollmann Magga i sitt forslag til Sametinget.