NRK Meny
Normal

Færre jerv skal føre til mindre skader

Utfører ekstraordinært uttak av jerv for å redusere skader på sau og rein.

Jerv

Dette bilde er brukt som illustrasjon og er tatt i en annen forbindelse

Foto: Geir Heggmo / Statens Naturoppsyn

Denne våren gjennomfører Miljødirektoratet ekstraordinære uttak av jerv i aktuelle områder, det skriver de på deres hjemmeside.

Bestanden av jerv reguleres i hovedsak gjennom lisensfelling. Lisensfellingsperioden ble avsluttet 15. februar i år og totalt ble det felt 50 jerver av en kvote på 142.

– Det er felt jerv på lisensfelling i mange områder, men det er fortsatt områder hvor det var omfattende skader på sau og tamrein i 2014, og hvor lisensfellingen ikke har vært tilstrekkelig målrettet eller effektiv, sier Morten Kjørstad, fagdirektør i Miljødirektoratet til nettstedet.

I løpet av våren undersøker Statens naturoppsyn (SNO) kjente og nye hilokaliteter hos jerv over hele landet. Miljødirektoratet gjør fortløpende vurderinger av de hilokaliteter hvor det påvises at det er født valper i år, og om det skal gjennomføres uttak av tisper og deres valper. Det kan også bli gjennomført uttak av enkeltdyr av jerv i noen tilfeller.

Behovet for uttak vurderes først og fremst ut fra bestandssituasjonen for jerv og potensialet for skader på beitedyr, og områder hvor sau og tamrein var særlig utsatt i 2014 blir prioritert ved uttak. Uttaket kan forekomme så lenge det er snø på bakken som gjør at man kan følge spor.