Ekstra bevilgning til samisk kultur

Norske Samers Riksforbund (NSR) og Arbeiderpartiet (Ap) har inngått forlik i Sametingets reviderte budsjett 2017. De vil tildele Tråante 2017 ytterligere 5,2 millioner kroner og 2 millioner til innkjøp av kunst av John Savio.

Vibeke Larsen (Ap) og Kirsti Guvsám (NSR)

NSR og AP på Sametinget er enige om ekstra bevilgning til samisk kultur

Foto: NSR

Saksordfører og leder i plan- og finanskomiteen på Sametinget, Kirsti Guvsám, (NSR) og skyggesaksordfører og nestleder, Ronny Wilhelmsen, (Ap) mener det er viktig å prioritere innkjøp av kunst av John Savio.

400 kunstverk

- Vi vil bevilge 2 millioner kroner til Tana og Varanger museumssiida som driver Saviomuseet. De skal kjøpe Niels Christian Bangs samling som består av 400 arbeider. Det betyr at Saviomuseet vil få en tilnærmet komplett samling av Savios grafiske verk. Dette er viktig, og det vil vi bidra til. Savio-kunsten hører hjemme i samiske hender, og denne bevilgningen gjør at kunsten blir en del av det samiske folkets eierskap. sier Ronny Wilhelmsen.

Tråante 2017

–Vi er glad for å kunne bidra til at Tråante 2017 blir en feiring for hele det samiske folk, og vil i 2016 totalt bevilge kr 5,8 millioner til Tråante 2017. Herunder er 4 millioner tildelt gjennom revidert nasjonalbudsjett. Dette er en viktig markering sier Kirsti Guvsám.

Sametinget gir dermed 1,2 millioner til Beaivvaš Sámi Našunálateáhter for planlegging og gjennomføring av festforestillingen «The Yoik Concert: Eallin mokta - Jielemen aavoe» under Tråante 2017 nå i revidert budsjett.

Feiring i Trondheim

–Denne forestillingen skal settes opp i Trondheim, og vi ser fram til denne forestillingen og til feiringen i Trondheim i februar 2017, sier Kirsti Guvsám og Ronny Wilhelmsen.

–Med årets historisk dårlige bevilgninger til samiske formål er vi fornøyd med dette bidraget til feiringen. Vi vil også påpeke at vi i Sametingets budsjett for 2017 har flere søkerbaserte ordninger hvor man kan søke om støtte til prosjekter i forbindelse med Tråante 2017. Vi ønsker feiringer og markeringer av 100årsjubileet i hele Sápmi- gjennom hele året, avslutter Kirsti Guvsám og Ronny Wilhelmsen.

Revidert budsjett blir behandlet av Sametingets plenum onsdag 8. juni.