– Mitt folk er ikke til pynt

Sørsame reagerer sterkt på Elevorganisasjonens forslag om å kutte ut det samiske alfabetet fra kompetansemålene i skolen.

Eivind Yrjan Stamnes

NOEREH-STYREMEDLEM SKUFFET: Eivind Yrjan Stamnes fra Noereh mener at det er svært få «ikke-samer» som forstår at det er forskjell i språkene, og at det derfor må sikres gode tilganger til alle språkene.

Foto: Privat

– Jeg er skuffet over måten Elevorganisasjonen går ut på her.

Det sier tidligere fylkesleder og sentralstyremedlem i Elevorganisasjonen, Eivind Yrjan Stamnes (20), som også sitter i sentralstyret i Noereh.

Leder i Elevorganisasjonen, Alida de Lange D'Agostino (20) mener at blant annet det samiske alfabetet bør kuttes fra kompetansemålene i sjuende trinn på grunn av for tettpakkede læreplaner.

Alida de Lange D'Agostino, nestleder i Elevorganisasjonen

ØNSKER DISKUSJON: Elevorganisasjonen ønsker diskusjon om hvorvidt det samiske alfabetet er nødvendig å lære, forteller leder Alida de Lange D'Agostino..

– Nå fornyer vi læreplanene og utgangspunktet til Elevorganisasjonen har helt fra starten vært at vi er nødt til å lette på kompetansemålene, forteller D'Agostino.

18. juni var siste frist for å komme med innspill til nye læreplaner til Utdanningsdirektoratet.

– Vi synes det er viktig at samisk kultur og historie er en del av hva alle elever skal lære. Det finnes mange kompetansemål allerede, og det er blitt foreslått flere gode, mener D'Agostino, og legger til:

– Men man må kutte ut noe for at man faktisk skal klare å lære noe, derfor må vi prioritere det viktigste.

Hver skole bestemmer selv hvordan de legger opp de samiske kompetansemålene.

Stamnes ser på forslaget som en trussel, og mener Elevorganisasjonen går imot en minoritet ved å fjerne alfabetet.

– Elevorganisasjonen er villig til å ofre forståelsen og inkluderingen som samiske elever fortjener å møtes med i den norske skolen, mener Stamnes.

– Alfabetet er utrolig viktig for språk og for forståelsen. Hensikten er jo ikke å pugge de samiske bokstavene, men å forstå uttale og sammenheng, og å forstå likheter og ulikheter.

Eivind Yrjan Stamnes i kofte

TIDLIGERE TILLITSVALGT: Eivind Yrjan Stamnes er tidligere tillitsvalgt i Elevorganisasjonen og raser mot det nye forslaget.

Foto: Privat

Et truet språk

Fem av de samiske språkene er på UNESCOs liste over truede språk, hvorav samtlige er alvorlig truet.

Det antas at det er rundt 600 personer igjen som behersker sørsamisk. Derfor reagerer Stamnes sterkt på forslaget.

– Mine forfedre fikk ikke lov til å snakke vårt språk, sørsamisk, på skolen, forteller Stamnes, og legger til:

– Det er historieløst av Elevorganisasjonen når de da foreslår å ta språket og alfabetet ut av skolen.