Skal kartlegge eierrettighetene

Finnmarkskommisjonen starter nå sitt arbeid.

Justisminister Storberget og utvalgsleder Jon Gauslaa

Justisminister Knut Storberget og kommisjonsleder Jon Gauslaa

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Finnmarkskommisjonen ble oppnevnt i 2008 for å foreta en systematisk kartlegging av bruks- og eierrettigheter som folk i Finnmark kan ha ervervet med grunnlag i langvarig bruk.

Særskilte utredningsfelt

Kommisjonen skal inndele Finnmark i særskilte utredningsfelt. Den har nå fastsatt de to første utredningsfeltene, Stjernøya/Seiland og Nesseby, og kunngjør at rettighetskartleggingen starter i disse to feltene, med oppfordring til mulige rettighetshavere om å melde fra til kommisjonen.

Samtidig er kommisjonens hjemmeside – www.finnmarkskommisjonen.no – gjort offentlig tilgjengelig. Publikum vil her finne mer informasjon om kommisjonens mandat, sammensetning, arbeidsmåte og det rettslige grunnlaget for virksomheten.

– Ser frem til å starte arbeidet

Jon Gauslaa

Jon Gauslaa

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Kommisjonens rettighetskartlegging skal skje med grunnlag i gjeldende rett og omfatte den grunnen som Finnmarkseiendommen overtok fra Statskog 1. juli 2006. Denne grunnen omfatter om lag 95 % av arealet i Finnmark (44.000 km²).

Tanken bak Finnmarkskommisjonen er å få til en raskere og mer fullstendig avklaring av rettighetsforholdene i Finnmark enn hva som hadde vært mulig gjennom de vanlige domstolene. Parter som er uenige i kommisjonens konklusjoner kan bringe spørsmålene inn for Utmarksdomstolen for Finnmark, og eventuelt videre til Høyesterett.

– Jeg ser frem til å komme i gang med arbeidet, sier kommisjonsleder Jon Gauslaa.