Har fått landrettigheter, men tør ikke å juble ennå

KARASJOK (NRK): Mange spør seg hva betyr det at Karasjok-innbyggere har fått eierskap til kommunens landområder.

Nils Mikkel Somby

USIKKER: Reineier Nils Mikkel Somby er usikker på hva det her vil bety for reineierne i Karasjok.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Dette er noe helt nytt, jeg er fortsatt usikker på hva det vil bety for oss, sier reineier Nils Mikkel Somby fra Karasjok.

Reineier Nils Mikkel Somby mener dette er ikke endelig og det kommer til å ta tid før det blir avklart.

– Jeg frykter jo det ikke blir godtatt uten at noen kommer til å ta saken til utmarksdomstolen, sier Somby.

Se debatten:

Debatt om Finnmarkskommisjonens avgjørelse om selvstyre i Karasjok

Debatt om Finnmarkskommisjonens avgjørelse om selvstyre i Karasjok.

Etter at Finnmarkskommisjonen i går konkluderte at eiendomsrettigheter for land og vann i Karasjok kommune tilhører innbyggerne, så har mange begynt å lure hvordan innvirkning dette har for kommunen med rundt 3 000 innbyggere.

Les også: Rettighetsforkjemper: – Dette er en historisk seier for samene i Norge

Men for Finnmarkseiendommen betyr dette inntektstap.

Norges nest største grunneier kan tape 3 millioner

Direktøren i Finnmarkseiendommen (FeFo), Jan Olli, bekrefter overfor NRK at de vil tape mellom 3 til 3,5 millioner kroner i året, dersom de mister eierskapsrettigheter og forvaltning over naturresursene i Karasjok kommune.

– Vi har sett på hovedkonklusjonene, men vi har ikke fått tid til å lese rapporten grundig nok til å gi en kommentar om selve rapporten, sier han.

FeFo kommer til å følge opp Finnmarkskommisjonens felt 4 rapport slik som de har gjort i de forrigegående rapportene.

Jan Olli

TAPER PENGER: Direktør i FeFo, Jan Olli sier det er opptil styret å bestemme om de godtar konklusjonene i kommisjonens rapport.

Foto: Johan Ante Utsi / NRK

– Vi vil gjøre en juridisk vurdering som danner grunnlaget for hva jeg kommer til å foreslå for FeFo-styret. Da er det opptil styret å bestemme om de godkjenner FeFos konklusjon om rapporten eller ikke, sier Jan Olli.

Dersom FeFo-styret mener at Finnmarkskommisjonens konklusjon ikke er rett, så kan saken føres videre til utmarksdomstolen.

– Vi kommer til å tape mellom 3 til 3,5 millioner kroner i året, dersom konklusjonen til Finnmarkskommisjonen består, sier Olli.

Nå tjener FeFo disse inntektene på elgjakt, leie av landområder eller festeavtaler, fiske på innsjø, rypejakt og noe inntekter på sand og grus i Karasjok kommune.

Tør ikke å mene så mye

Innbygger Laila Somby Sandvik var på Scandic hotell i Karasjok i går, da Finnmarkskommisjonen offentliggjorde rapporten om eiendoms- og bruksrettigheter i Karasjok kommune, felt 4.

– Slik jeg forstår det, så er det ikke kommunen, men innbyggerne i kommunen som eier områdene. Det krever jo at vi får i stand noen form for styring av dette, men dette er fortsatt så nytt at jeg tør ikke helt å mene så mye om det, sier hun.

FeFo møte

USIKKER: Karasjok-innbygger Laila Somby Sandvik tør ikke å mene så mye da dette er veldig nytt.

Foto: Marie Elise Nystad / NRK

NRK forklarer

Manne besset kárášjohkalaččat ieža mearridit gieldda eatnamiid badjel?

Manne lea Kárášjoga álbmogis eanageavahan- ja oamastanvuoigatvuohta gieldda rájá siskkobealde?

Daningo sii orro ja geavahedje guovllu ovdal go stáhta válddii dáid eatnamiid háldosis 1751:s.

Maid dát mearkkaša?

Finnmárkkuopmodat, mii dál eaggáduššá eatnamiid, ii šat leat eaiggát, muhto Kárášjoga álbmot.

Movt boahtteáiggis?

Boahtteáiggis soitet gieldda ássit sáhttit vuovdit earret eará ealgabivdokoarttaid, viessosajiid ja čievrra.  

Manne vuoigatvuođat guorahallojuvvojit?

1980:s mearriduvvui ahte sápmelaččaid rievttit galget guorahallojuvvot daningo sápmelaččain leat historjjálaš vuoigatvuođat.

Mii dássážii lea guorahallojuvvon?

Finnmárkkukommišuvdna lea iskan čieža guovllu Finnmárkkus ja galgá vel guorahallat Deanu ja Guovdageainnu.

Mii geavvá jus ii oktage gáibit rivttiid?

De eaiggaduššá ja hálddaša Finnmárkkuopmodat buot eatnamiid. 

Movt viidaseappot?

Jus oaivvildit ahte kommišuvnna árvalus lea boastut, de sáhttet guoddalit Finnmárkku meahcceduopmostullui.

– Krever stor enighet

Ande Somby er jurist og første amanuensis ved Norges arktiske universitet, han er også en ivrig samfunnsdebatant.

Ande Somby

KAN BLI KREVENDE: Jurist Ande Somby sier det vil kreve stor enighet blant befjolkningen i Karasjok for å få til en god forvaltning av landområdene. landområdene

Foto: JØRN INGE JOHANSEN / NRK

Han sier at innbyggere må finne ut hvordan de skal orgnanisere forvaltningen av utmarksområdene i kommunen, hvis kommisjoens konklusjonen blir stående.

– Dette vil kreve stor enighet blant innbyggerne, ellers vil det fort bli krevende, sier Somby og legger til.

– Å eie noe gir mye ansvar, men også mange muligheter. Blant annet kan innbyggerne tjene på salg av jakt og fiskekort. En egen forvaltning vil også kunne gi arbeidsplasser til kommuen, sier Somby.

Reindrifta kan få mer tyngde

Reineier Nils Mikkel Somby mener det er naturlig at reindrifta er med på å forme organiseringen av kommunens eiendom og forvaltning.

– Vi i reindrifta har hatt utfordringer uavhengig av hvem som forvalter områdene vi bruker. De utfordringene vil sannsynligvis ikke forsvinne selv om innbyggerne overtar forvaltningen, men det er mulig at reindrifta vil kanskje få mer tyngde og ha mer å si i ulike saker, sier Somby.

Korte nyheter

 • Historisk samedokument kom hjem

  Etter 270 år har samenes viktigste dokument, Lappekodisillen, i dag kommet hjem til Sápmi. Dokumentet ble undertegnet i 1751 av Danmark-Norge og Sverige, og har vært avgjørende for å fastsette samers rettigheter. Høyesterett har slått fast at det fortsatt gjelder i dag, og det sikrer blant annet at samer kan flytte reinsdyr over landegrensene.

  Tirsdag deltok kong Harald på en seremoni i Kautokeino hvor dokumentet ble overført fra riksarkivet til Samisk Arkiv.

  Kong Harald er til stede når statssekretær i Kultur- og likestillings departementet Gry Haugsbakken overfører dokumentet Lappekodisillen til avtroppende Sametingspresident Aili Keskitalo og Samisk arkiv på Samisk høyskole i Kautokeino tirsdag kveld.
  Foto: Terje Bendiksby / NTB
 • Dá lea Lappekodisilla

  Sámi arkiivva direktevra Inga Marja Steinfjell muitala ahte lea dovdduidečuohcci doallat Lappekodisilla gieđaid siste. Geahča olles video dá:

  Sámi arkiivva direktevra Inga Marja Steinfjell čájeha Lappekodisilla.
 • Inflensavaksijnav buorren gávnni

  Suohkana dal vaksijnav ieme influensa vuosstáj fálli. Nav aj Hábmera suohkanin ma li tsirgunijn jådon duorastagá rájes. Dasi ij la dárbbo tijmav diŋŋgut. Álmmukvarresvuodainstituhtta aj buorren gávnná vaksijnav giehpesvuolssjema vuosstáj divnajda gudi lij vuorrasabbo gå 65 jage, ja Hábmerin de máhtá dakkár vaksijnav oadtjot sæmmi bále. Suohkana næhttabielen gávna aj gudi bierriji vaksineriduvvat duodden varresvuodabarggijda, ja sij gudi årru sijá siegen gænna lij gænodis dávddasuodje.

  BioNTech-Pfizer vaksine
  Foto: Simon Skjelvik Brandseth / NRK