Hopp til innhold

EDL ballá mávssahemiin

Dat ođđa organisašuvdna EDL vuohttá ahte olbmot eai duostta searvat miellahtuin go ballet mávssahemiin.

Turid Bjørnstrøm
Foto: Thor Thrane / NRK

– Ollugat dorjot gal min, muhto lohket ahte eai hálit leat miellahtuin jos eai sáhte leat čeagus miellahtut, lohká EDL nubbejođiheaddji Turid Bjørnstrøm.

– Aktivistat mávssahit

Organisašuvnna Etnisk og demokratisk likeverd (EDL) nubbejođiheaddji Turid Bjørnstrøm lohká ollu jearaldagaid oččon miellahtuvuođa ja organisašuvnna birra.

– Ollugat dorjot, muhto de lohket ballat maid aktivistat sáhttet dahkat bárttain ja dáluin mat sis leat, danin eai searvva, čilge Bjørnstrøm.

Boldet bárttaid

Turid Bjørnstrøm ii sáhtte gal lohkat geat dát aktivisttat sáhttet leat, muhto vuohttá olbmuin ahte EDL miellahtun ballet gohčoduvvot rasistan.

EDL lea Finnmárkku organisašuvdna mii ásahuvvui mannan jagi.

– Lea šallošahti go organisašuvnna gohččodit rasistálaš searvin ja go nie galget baldit olbmuid searvamis servvodatdigáštallami, lohká eddon Turid Bjørnstrøm.

Ii jáhke dasa maid gullá

NSRa jođiheaddji Silje Muotka ii sáhte váldit dieid dieđuid duođas, go NRK Sámi Radio čilge suinne EDL nubbejođiheaddji Turid Bjørnstrøm balu.

– Mon gal in duostta váldit dán duođas ja orru ahte EDL dál fievrreda servvodatdigáštalla eret duohtavuođas, loahpaha Silje Muotka.

Korte nyheter

 • 20 millioner kroner til Saminor

  Regjeringspartiene og SV har i sitt budsjettforlik en bevilgning på 20. millioner kroner til forskningsprogrammet Saminor.

  – Dette er virkelig en gledens dag. Saminor er et ekstremt viktig prosjekt satt i urfolkshelse perspektiv. Jeg er svært glad nå, både for de som jobber med Saminor, men også for vårt samiske samfunn.

  Det sier SV:s vararepresentant til Stortinget fra Trøndelag, Hilde Marie Gaebpie Danielsen.

  Hun har også i stortingets spørretime bedt regjeringen svare på hvorfor denne forskningen ikke var prioritert i det opprinnelige budsjettforslaget.

  – Nå får vi en helseundersøkelse som vil gi oss svar på hvilke og hvor vi trenger å gi den lovpålagte, gode helsetjenesten til vår samiske befolkning, sier Danielsen.

  SAMINOR er en stor befolkningsbasert undersøkelse og en av de viktigste kildene til kunnskap om helse og levekår i den samiske og nordnorske distriktsbefolkningen.

  De har et spesielt fokus på helse og levekår til den samisk befolkningen.

  Hilde Marie Gaebpie Danielsen
  Foto: Mette VBallovara / NRK
 • En økning til Sametinget på 10 millioner kroner

  I budsjettforhandlingene mellom regjeringen og SV har de blitt enige om å øke Sametingets budsjett med 10 millioner kroner.

  SV mener dette vil være svært viktig for Sametinget.

  – Sametinget ble forespeilet en reduksjon i regjeringens statsbudsjett. SV har prioritert Sametinget, og de får nå økt sitt budsjett, sier SV:s vararepresentant til Stortinget fra Trøndelag, Hilde Marie Gaebpie Danielsen.

  Hun påpeker at Sametinget er satt til å forvalte det samiske samfunnet, og da må også midlene følge med.

  – Jeg er svært glad og stolt av at vi SV her er med å rette på de kuttene som tidligere ble lagt frem av Ap/Sp, sier hun.

  SV og regjeringspartiene ble i ettermiddag enige i forhandlingene om neste års statsbudsjett.

  I regjeringens opprinnelige forslag til statsbudsjett foreslo de en økning til Sametinget på 22 millioner kroner. Sametingsrådet påpekte etter at forslaget ble lagt frem, at den reelle økningen til Sametinget er om lag 16 millioner kroner, på grunn av blant annet prisstigningen.

  Nå er det altså plusset på med 10 millioner kroner til Sametinget etter forhandlingene mellom regjeringspartiene og SV.

  Sametingets totale bevilgning til neste år blir da på omlag 600 millioner kroner.

  Sametinget i Karasjok. Eksteriør.
  Foto: Benjamin Fredriksen / NRK
 • Cagget ođđa oljobohkamiid

  Sosialisttalaš gurutbellodat (SG/SV) lea bušeahttašiehtadallamiin ráđđehusain caggan ođđa oljobohkamiid álggaheami Norgga rittus.

  Nu almmuhii SG ja ráđđehus maŋŋá go odne soabadedje boahtte jagi stáhtabušeahta ruhtageavaheamis.

  Diibmá juo go bellodagat šiehtadallagohte vejolaš ráđđehusfámu alde, de gáibidii SG ahte Støre ráđđehus ii galgga almmuhit ođđa oljobohkankonsešuvnnaid Norgga riddoguovlluin.

  Budsjettforhandlinger
  Foto: Terje Bendiksby / NTB