NRK Meny

Eastadit guolástusvearredaguid

Guolástusministtar Elisabeth Aspaker háliida ođđa doaimmaid mat sáhttet eastadit guolástusvearredaguid.
Aspaker oaivvilda ahte ealáhusa ja eiseválddi sagastallan ii leat leamaš nohkka buorre. Okta doaibma mii lea evttohuvvon lea ahte sis geain leat unnibuš fatnasat, galget maid ovdalgihtii sisačállit eari, ja ahte njuolggadusaid dárkkisteapmi šaddá buoret.