Hopp til innhold

Eanet váidagat

Eai goassege ovdal leat politiijat ožžon nu ollu váidagiid seksuála illásteami hárrái nuoraid vuostá geat leat gaskkal 14- ja 16 jagi, go dán jagi. Dan čállá VG-aviisa. Diibmá ledje boahtán goasi 383 váidaga vuosttaš njeallje mánu. Dán jagi ledje goasi guoktečcuođi eanet, 577 váidaga. Dáid loguin leat maid ollu váidagat mat gusket daguide maid nuorat gártet vásihit interneahta oktavuođas, gos dájuhit nuoraid dakkár daguide.

Korte nyheter

 • Sametingsråd håper rapport kan bidra til å motvirke samehets

  Sametingsråd Runar Myrnes Balto (NSR) ser et stort behov for Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport i arbeidet med å motvirke samehets.

  – Rapporten har vært med på å dokumentere den urett som har skjedd og de traumene som sitter i vårt folk. Den samehetsen som vi ser nå er med på å lage nye traumer blant samer.

  Balto peker på Sametingets krav til regjeringen om å lansere en nasjonal handlingsplan mot samehets og mener det er av stor viktighet at også kommisjonen foreslår å opprette en slik handlingsplan i sin rapport.

  – Jeg mener at regjeringen ikke lenger har noen grunn til å ikke lansere en handlingsplan, så nå venter vi på at regjeringen skal komme på banen.

  Loga sámegillii.

  Medlem i sametingsrådet, Runar Myrnes Balto, under overrekkelse av sannhets- og forsoningskommisjonens rapport.
  Foto: Mette Ballovara / NRK
 • Sámediggeráđđi sávvá kommišuvnna-raportta veahkkin eastadit sámevaši

  Sámediggeráđđi Runar Myrnes Balto (NSR) oaidná stuorra dárbu Duohtavuođa- ja soabahankommišuvnna raporttii go sápmelaččat ain áitojuvvojit ja cielahuvvojit.

  – Dat han lea leamašan mielde dál dokumenteremin buot dat boasttuvuođat mat leat dáhpáhuvvan ovdal ja dat traumat mat min álbmogis leat. Dat sámevaši maid mii dál oaidnit lea mielde ráhkadeamen ođđa traumaid sápmelaččaide.

  Son čujuha Sámedikki gáibádussii ásahit našunála doaibmabidjoplána sámevaši eastadeamis ja oaivvilda dehálažžan dan ahte kommišuvnna maid evttoha dan ásahit.

  – Dál mun gal oaivvildan ahte dál ii leat šat ráđđehusas ágga manne ii dahkat dan. Nu ahte mii leat vuordimen dál ráđđehusa dan ektui.

  Les på norsk.

  Medlem i sametingsrådet, Runar Myrnes Balto, under overrekkelse av sannhets- og forsoningskommisjonens rapport.
  Foto: Mette Ballovara / NRK
 • Unnskylder seg etter drapstrussel mot samer

  Personen som skrev «Skyt samene først, så reinen» i en Facebook-kommentar skal ha kommet med en unnskyldning.

  Det synes Fred Buljo er bra. Han er en av de som reagerte sterkt på kommentaren på en status om rein som beiter på et jorde i Lyngen.

  Det skriver den samiske avisa Ávvir.

  Loga sámegillii.