Eanet seksuálalašáššit váidon

Vuosttaš njealji mánus leat leamašan 50 proseantta eanet váidojuvvon seksuálalaš láhkarihkkumat mánáid vuosttá, go buohtastahttá diimmá seamma áigodagain. Nu čájehit politiijaid logut. Cuoŋománu loahpas ledje váidojuvvon badjel 1.000 seksuálalaš láhkarihkkumat mánáid vuosttá geat leat vuollel 16 jagi. Politiijat dieđihit ahte pandemiijajagi 2020 váidojuvvo hirbmat unnán áššit politiijaide.

Politihuset i Follo
Foto: NRK