Eanet dálkasat luossabiebmamis

Dál geavahuvvojit eanet dálkasat luossabiebmama oktavuođas maiddái Davvi-Norggas. Sivvan dasa lea go luossadihkit leat gierdagoahtán dálkasiid maid luossabiebman industriija geavaha goddit luossadihkiid. Hydrogenperoksid geavaheapmi lassána eanemusat, Tromssa fylkkas lea jagis lassánan 80 gerdásaččat.