Hopp til innhold

Eambbogo čuođis áiggošedje suodjalit Sámiid Vuorká-Dávviriid

Les på norsk

Eambbogo čuođi olbmo leat vuolláičállán ávžžuhusa suddjet Sámiid Vuorká-Dávviriid Kárášjogas.

Eatnašat dáin leat olbmot geat barget dáidagiin dahje kultuvrrain. Maiddái eará eamiálbmogat leat vuolláičállán ávžžuhusa, ahte ii gaikkodit dávvirvuorká.

Ávžžuhusas daddjo, ahte Sámi Vuorká-Dávvirat (SVD) leat leamaš dehálaš sámi kulturealáskahttimii das rájes go ásahuvvui jagis 1972. SVD lei vuosttaš stáhta ruhtadan sámi kulturdállu Norggas.

Sámediggi mearridii guovtte jagi dassái gaikkodit dálá SVD-vistti go galggašii huksejuvvot ođđa sámi dáiddamusea Kárášjohkii.

Statsbygg lea bidjan áigemeari geassemánu 26. beaivái cealkit oaiviliiddiset plánaide.

Sámiid Vuorká-Dávvirat - De Samiske Samlinger i Karasjok
Foto: Joni Saijets / NRK

Korte nyheter

 • Klima- og miljøministeren overrasket av at fiskere får fiske laks på grensestrekningen av Tanaelva

  Det har ikke vært lov å fiske etter laks i Tanaelven på fire år.

  Men nå har finske myndigheter gitt dispensasjon til 15 organisasjoner og lag til å fiske etter laksen på finsk side av Tanaelva.

  Det reagerer klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen på.

  – Det er svært lite laks i Tanavassdraget, og jeg er bekymret for bestandene. Vi kan ikke tillate fiske når tilstanden til bestandene er så dårlig som den er nå. Det vil i så fall ødelegge for fremtidige generasjoners mulighet til å fiske i elven, sier Eriksen til NRK.

  Det er noe av grunnen for at norske og finske myndigheter valgte å stenge laksefisket, forteller han.

  – Derfor er jeg overrasket over å bli gjort kjent med at det er gitt dispensasjon til å fiske i grenseelva på finsk side, uten at prosedyrene er fulgt. Dette vil vi følge opp med finske myndigheter, sier klima- og miljøministeren.

  Fiskefellen i Tana elven

  Finlenderne får fiske laks på sin side av Tanavassdraget, mens det på norsk side er forbudt

  Miljødirektoratet har avslått en søknad om laksefiske og sier det ikke er nok laks i Tana. Styremedlem i Tanavassdragets Fiskeforvaltning raser mot myndighetene.

 • Trafikkuhell i Tromsø sentrum

  En politipatrulje har torsdag ettermiddag kommet over et trafikkuhell i Tromsø sentrum. En buss har kollidert med et busskur, og det er kun materielle skader.

  Det melder Troms politidistrikt på X.

  Tre kvarter etter den første meldinga kom, opplyser politiet at de har gjennomført innledende etterforskningsskritt og videoovervåking. Det skal ikke være mistanke om ruspåvirket kjøring.

  Bydrift er også på stedet for å gjøre sikringstiltak av busskuret.