NRK Meny

Eambbo elbiillat Finnmárkui

Finnmárkkus leat dál registrerejuvvon dušše 150 elbiilla, muhto Norgga elbiilasearvvis navde logu sáhttit sakka lassánit fargga. - Go filkkas lassánit ládenstášuvnnat, de lea maid eambbosiidda veara skáhppot dákkár biilla, lohká váldočálli Christina Bu NRK Sápmái. Norggas ledje diimmá lohpas registrerejuvvon 100.000 elbiilla.