Hopp til innhold

Ealgabivdiide bivdinguovllut

Bearjadaga lei ealgabivdiide stuorra beaivi, go dalle vuorbádedje bivdojoavkkuide bivdinguovlluid.

Jan Idar Somby

Jan Idar Somby

Foto: Ann Marita Eriksen / NRK

Ášši doaimmaha Mattis Hætta

Kárášjoga servodatviessu lei dievva bearjadaga dalle go vuorbádedje geat čákčát besset bivdit ealggaid Kárášjogas. Márkanat álge juo beaivit. Kárášjoga ealgabivdiid searvvi ovdaolmmoš Jan Idar Somby lohká dán beaivvi leat erenoamáš beaivin.

Korte nyheter

 • SAS-raarahtallen jåerhkieminie

  SAS-raarahtallen måantan jåerhkieminie. Aejkiemieriem tsåahka 11 daenbiejjien lij, mohte dah ij sïemies sjidtieh. SASen girtieh ojhte dan hïeljien haelehten.

  Det er fare for pilotstreik i SAS
  Foto: Ismail Burak Akkan / NRK
 • Skogbrann i Kautokeino

  Det meldes om skogbrann to steder i Kautokeino kommune. Den første langs RV92, mellom Gievdneguikoa og Lapholuoppal. Den andre ved Havgajavri i nærheten av grensa til Øvre Anarjohka nasjonalpark. Helikopter er på vei. Det opplyser 110 Finnmark på Twitter.

 • 16 døde rein i Kvænangen

  Flom i vassdrag i Kvænangen har ført til at 16 rein har mistet livet. Reindriftssame Anders A. Sara er redd for at flere liv skal gå tapt.

  – Vi fikk ikke søkt gjennom hele området hvor det kan være døde dyr, så vi har ingen garanti for at det ikke er flere, sier han til Nordlys.

  Kvænangen Kraftverk AS gjør tiltak for å begrense den høye vannføringen, som skyldes stor snøsmelting.