Hopp til innhold

Eai vuorut Davvi bieggafápmorusttega

Davvi bieggafápmorusttet Davvesiidda gielddas lea okta dain fápmoprošeavttain mii ii vuoruhuvvo álggahuvvot, dieđiha Norgga čázádat- ja energiijadirektoráhta (NČE).

NČE čilge NRKii ahte jos huksešii Davvi rusttega de dat mielddisbuktá sisabahkkema ovtta daid stuorámus sisabahkkekeahtes luondduguovlluide Norggas. Seammás leat maid árvvoštallan ahte das leat váikkuhusat sámi beroštumiide.

– Mii leat dieđusge beahtahallan go Davvi ii vuoruhuvvo dán háve. Mii áigut dál geahččalit ipmirdit manne NČE lea válljen dán, ja mis eai leat eanet kommentárat dál, dadjá Svein Skudal Aase NRKii. Son lea beaivválaš jođiheaddji Grenselandet fápmofitnodagas geat áigot hukset Davvi bieggafápmorusttega.

Ráđđehus lea mearridan rahpat vejolašvuođa elektrifiseret Muolkkuid. NČE lea de gávnnahan buoremussan oktasaččat geahčadit dáid prošeavttaid ja dál leat mearridan guđiid prošeavttaid sii vuoruhit ja guđiid sii guđđet Finnmárkkus. Loga eambbo dan birra dás.

Svein Skudal Aase fra St1 Norge på samrådsmøte i Mehamn.
Foto: EILIF ASLAKSEN / NRK

Korte nyheter

 • Klima- og miljøministeren overrasket av at fiskere får fiske laks på grensestrekningen av Tanaelva

  Det har ikke vært lov å fiske etter laks i Tanaelven på fire år.

  Men nå har finske myndigheter gitt dispensasjon til 15 organisasjoner og lag til å fiske etter laksen på finsk side av Tanaelva.

  Det reagerer klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen på.

  – Det er svært lite laks i Tanavassdraget, og jeg er bekymret for bestandene. Vi kan ikke tillate fiske når tilstanden til bestandene er så dårlig som den er nå. Det vil i så fall ødelegge for fremtidige generasjoners mulighet til å fiske i elven, sier Eriksen til NRK.

  Det er noe av grunnen for at norske og finske myndigheter valgte å stenge laksefisket, forteller han.

  – Derfor er jeg overrasket over å bli gjort kjent med at det er gitt dispensasjon til å fiske i grenseelva på finsk side, uten at prosedyrene er fulgt. Dette vil vi følge opp med finske myndigheter, sier klima- og miljøministeren.

  Fiskefellen i Tana elven

  Finlenderne får fiske laks på sin side av Tanavassdraget, mens det på norsk side er forbudt

  Miljødirektoratet har avslått en søknad om laksefiske og sier det ikke er nok laks i Tana. Styremedlem i Tanavassdragets Fiskeforvaltning raser mot myndighetene.

 • Trafikkuhell i Tromsø sentrum

  En politipatrulje har torsdag ettermiddag kommet over et trafikkuhell i Tromsø sentrum. En buss har kollidert med et busskur, og det er kun materielle skader.

  Det melder Troms politidistrikt på X.

  Tre kvarter etter den første meldinga kom, opplyser politiet at de har gjennomført innledende etterforskningsskritt og videoovervåking. Det skal ikke være mistanke om ruspåvirket kjøring.

  Bydrift er også på stedet for å gjøre sikringstiltak av busskuret.