NRK Meny

Eai leat mielas DAB-radioi molsut

Badjel 60 proseantta eai leat mielas dasa ahte FM-neahtta jáddaduvvo ja dan sadjái oažžut DAB-radio. Nu čájeha iskkus maid Dagbladet lea ráhkadan. Dušše 16 proseantta lohket ahte leat gergosat DAB-radioi molsut. Vaikko leat leamaš olu máidnumat, de eai leat našuvnnalaš dásis nagodan jáhkihit radio-guldaleddjiid ahte DAB lea juoga maid sii dárbbašit. Nu lohká Norgga Báikkálašradiosearvvi jođiheaddji Pål Lomeland áviisii. Digitalradio Norge gulahallanhoavda Mari Hagerup lohká ahte lea dárbbašlaš lonuhit eret FM-fierpmi.