Eai juolludan ruđa hehttet goaskima

Boraspirepolitihkka lei otne fáddán Sámedikkis ja otne meannudedje evttohusa ahte juolludit 400 000 ruvnno hehttet goaskimiid goddimis bohccuid ja misiid.

NSR evttohus ii dohkkehuvvon ja NSR sámediggeáirras Mathis Nilsen Eira lohká áddetmeahttumin go evttohus ii dohkkehuvvon go leat nu ollu goaskimat davviguovlluin.