Eai hálit mielde barggus

Deanočázádaga Guolástanhálddahus lea hilgon Dálkkádat- ja birasministara bovdehusa hábmet ođđa njuolggadusaid Deanočázádaga ođđa soahpamuššii, čállá Ávvir. Deanočázádaga Guolástanhálddahusa leat bovden mielde heivehit Norgga ja Suoma árvaluvvon ođđa soahpamuša, muhto stivrajođiheaddji Steinar Pedersen dadjá Ávvirii ahte sii eai sáhte searvat njuolggadusaid hábmet dakkár šiehtadusa vuođul man ieža eai doarjjo.