Eai dieđe čoalleborasdávdda birra

Juohke jagi buohccájit 4000 norgalačča čoalleborasdávddas, muhto eatnašat eai dieđe nu ollu dán dávdda birra. Jus dieđášedje mo fuomášit alddiineaset dán dávdda, de livčče stuorát vejolašvuođat dearvvašnuvvat. Otne lea máilmmi borasdávdda beaivi ja erenoamážit čoalledávdda birra lea dehálaš ságastallát, dadjá borasdávdda organisašuvnna váldočálli.