Eai berre bákkus oktii časkojuvvot

Jos Bjarkøy-geaidnooktavuohta ii livččii šaddan, de ii lean Bjarkøy suohkan háliidit ovttastahttot Hársttáid suohkaniin.

Dan lohká Bjarkøy ovddeš sátne-jođiheaddji Eddmar Osvoll.

Su mielas ii leat rivttes vuohki bágget gielddaid mannat oktii ja ráhkadit oktasaš gieldda.

Jos unna gielddaš manná oktii stuorát gielddain,

de ferte dat leat ovdamunnin unnit gildii,

sidjiide lei Bjarkøy-geaidnooktavuohta ovdamunnin, lohká Osvoll.

Korte nyheter

  • Gjenoppliver sjøsamisk joik

    I disse dager har det kommet et album der du kan høre sjøsamiske joiker i ny drakt. Elisabeth og Trygve Misvær joiker, mens Ánnásuolu gitaristen John-Kåre Hansen har lagt på musikk.

    Til Altaposten forteller Hansen at sjøsamisk joik er litt annerledes fra joiken på innlandet. Den er mer lik visesjangeren og ha mer sang.

    – Prosjektet er også viktig ettersom vi på denne måten får bevart denne joikestilen som på mange måter er nær utdød, forteller Hansen til Altaposten.

    Hør de nyeste sangene på Spotifylista vår New Music Sápmi.