Dyrt sannhetsarbeid i Sametinget

Sametingets politikere har brukt nærmere 400.000 kroner mer enn budsjettert fram til mai i år. Det viser regnskapstallene sametingsrådet la fram for Sametingets plenum denne uka.

Sametingets administrasjon har et underskudd på i overkant av 400.000 kroner. Sametingsrådet begrunner overskridelsene med økt reiseaktivitet i forbindelse med sannhets- og forsoningsarbeidet.