Dyrt å drive skole i same-kommunene

Samiske kommuner er i tetsjiktet på en oversikt over hvilke kommuner i dette landet som bruker mest penger per elev i grunnskolen.

Kan Storjord oppvekstsenter i Tysfjord ofres for å bedre en mager kommuneøkonomi?

Kan Storjord oppvekstsenter i Tysfjord ofres for å bedre en mager kommuneøkonomi?

Foto: Sander Andersen / NRK

Tana kommune er den samekommunen her i landet som bruker mest per elev. I følge KOSTRA-tallene bruker Tana 141.256 kroner årlig per elev i grunnskolen. Da er ikke kostnader til skoleskyss og lokaler tatt med. Med det er Tana på 18. plass blant landets kommuner når det gjelder årlige kostnader per elev i grunnskolen.

På andre plass blant de samiske kommunene finner vi Nesseby som bruker 139.538 kroner per elev, og deretter Tysfjord som bruker 139.023 kroner per elev, og med det ligger på 24. plass i landet over de kommuner som bruker mest per elev i grunnskolen.

Øverst på lista over alle landets kommuner finner vi Utsira som bruker 217.471 kroner per elev.

Mange skoler er kostnadskrevende

Oppvekst- og utdanningssjef Gunnar Solstrøm i Tysfjord mener det sier seg selv at det er dyrt å drive skole i en fjordkommune med tre skoler.

Oppvekstsjef Gunnar Solstrøm sier lite kan gjøres fra skolens side for å spare penger.

Oppvekstsjef Gunnar Solstrøm sier lite kan gjøres fra skolens side for å spare penger.

Foto: Sander Andersen / NRK

– Vi driver tre skoler, og det er jo kostnadskrevende,. Det er der det ligger.

Hva kan man gjøre for å redusere kostnadene?

– Enten å samle enhetene til færre enheter. Hvor mange skoler vi har i kommunen er det som sier noe om hva det koster å drifte skoleme. Tidligere hadde vi fire skoler, og det sier seg selv at det da var enda høyere KOSTRA-tall. Nå har vi tre skoler. Det tiliser høye tall, selv om vi reduserer antall klasser. Og vi ser på klassesammensetningene hvert år. Det har vi kontroll på.

Skolestruktur

Når det gjelder skolestrukturen i Nordlands-kommunen har jo politikerne sagt sitt, men fortsatt driftes det på tre skoler i Tysfjord.

– Vi har hatt en strukturdebatt tidligere der det ble sagt hvordan det kunne bli, men politikerne har jo valgt å ha den strukturen vi har i dag.