Dyrevernalliansen: – Burde blitt fradømt retten til å drive med reindrift

Dyrevernalliansen og professor i etologi mener de to reindriftsutøverne som ble dømt til ubetingede fengselsstraffer for reintyveri, dyremishandling og bedrageri med rovdyrerstatningsordninger, har fått for lav straff.

Imitasjon av rovdyrskader mot reinsdyr

BILDEBEVIS: Dette bildet er merket «massive perforasjoner», og er ett av flere bilder som er blitt brukt som bevis mot to reindriftsutøvere som i Hålogaland lagmannsrett den 3. august 2017 ble dømt til ubetingede fengselsstraffer, blant annet for å ha jukset til seg rovdyrerstatning ved å påføre falske sår på egne reinsdyr.

Foto: Veterinærinstituttet

De dømte har ifølge dommen over tid og en rekke ganger:

  • Tyvslaktet andre reineieres reinsdyr.
  • Påført sitt eget reinmerke på andre reineieres reinsdyr (ommerking).
  • Brukt redskaper og stikkegjenstander på sine reinsdyr for å påføre sår som skulle ligne på skader fra rovdyrangrep – dette for få utbetalt rovdyrskadeerstatning fra staten.

Reindriftsutøverne er ikke fradømt retten til å drive med reindrift.

(Se faktaboks til høyre for hva de tiltalte ble dømt til)

– Hvis det er slik at to reineiere har påført dyr fysisk og smertefull skade bevisst for å oppnå økonomisk kompensasjon, så er det ekstremt uetisk og et grovt overgrep mot dyr som viser mangel på empati, respekt og ansvar som de sitter med, sier professor i etologi Inger Lise Andersen.

Inger Lise Andersen

Inger Lise Andersen professor i etologi ved NMBU og leder i Rådet for dyreetikk

Foto: NRK

– Grov overtredelse

Reindriftsutøverne er ikke fradømt retten til å drive med reindrift. Det reagerer professoren på.

– Folk som gjør slike ting vitner om mangel på respekt for dyr, empati, dårlige menneskelige egenskaper og jeg mener de bør tas fra retten til å ha rein i all fremtid, sier hun.

– Er denne saken enestående?

– Ja det vil jeg si, når de selv påfører dyr skader for å oppnå økonomisk gevinst så er det veldig lavtstående menneskelig atferd.

– Hvis de har brukt stikkgjenstander på dyrene, så tenker jeg at noe særlig grovere kan det ikke bli. Det er en lav straffeutmåling for en slik grov overtredelse, sier hun.

Svært alvorlig sak

Andersen er også leder for Rådet for dyreetikk. Hun får støtte fra Dyrevernalliansen i sine uttalelse.

Kaja Ringnes Efskind

Kommunikasjonsrådgiver Kaja Ringnes Efskind i Dyrevernalliansen

Foto: ihne pedersen

– Disse mennene burde ikke få fortsette å holde på med dyr, de burde blitt fratatt retten til å ha reinsdyr. Det er det ingen tvil om, sier kommunikasjonsrådgiver Kaja Ringnes Efskind i Dyrevernalliansen

Hun mener denne saken ligger høyt på skalaen over dyremishandlingssaker, og at det er bra at Økokrim har stått på sitt i denne saken.

– Disse mennene har lemlestet reinsdyrene på det groveste for å lure til seg penger. Dyrene har blitt utsatt for ekstreme smerter.

Tar avstand fra handlingene

Leder i Norske Reindriftsamers Landsforbund Ellinor Marita Jåma sier at dette er en veldig alvorlig dom og sak. NRL tar sterkt avstand fra handlingene som de to mennene er dømt for.

Ellinor Marita Jåma

Ellinor Marita Jåma leder i Norske Reindriftsamers Landsforbund

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Det er viktig å huske på at dette gjelder enkeltpersoner, og ikke en hel næring. Det håper jeg storsamfunnet også skjønner, sier Jåma.

Hun sier at når folk misbruker den tilliten man har til erstatningsordninger som finnes, så er det ikke ønskelig at næringen skal være bekjent med det.

Hun vil ikke si noe om mennene burde ha mistet rettet til å fortsette med reindrift.

– Jeg kjenner ikke til detaljene rundt, men når folk utfører slike handlinger så skjønner jeg at det reageres på. Men det er dommen man må forholde seg til.