Hopp til innhold

– Helt uakseptabelt

Dyrebeskyttelsen Norge reagerer svært kritisk til reindøden i Finnmark.

Reindød i Vest-Finnmark
Foto: NRK

Odd Harald Eidsmo

Odd Harald Eidsmo.

Foto: Dyrebeskyttelsen Norge

– Det er helt uakseptabelt, sier informasjonsansvarlig Odd Harald Eidsmo til nrk.no/sami.

I dag ble det kjent at 16 rein døde etter å ha blitt fraktet fra vinterbeiter i Kautokeino til Sørøya i Vest-Finnmark.

– Dessverre vanlig

– Dessverre har dødsfall under transport blitt en vanlig del av husdyrhold og reindrift. At dyr er så forkomne at de ikke klarer transporten sier mye om hvilke forhold dyrene lever under. Det er da viktig at man setter spørsmålstegn ved hva man skal akseptere av driftsformer, sier Eidsmo.

Ifølge reindriftssutøvere i Vest-Finnmark skal det ha vært tøffe beiteforhold i området reinen har oppholdt seg de siste ukene.

– Det har snødd så mye i Indre-Finnmark at det er stor fare for at reinen sulter, sier Mathis A. Oskal til NRK Sámi Radio.

Oskal er leder i midtre sone i Vest-Finnmark. Han frykter enda flere dyr kan dø.

– Reineiers ansvar

Dyrebeskyttelsen Norge mener det er for lett å skylde på snø og dårlige beiteforhold.

– Vi mener man i mange tilfeller holder for mange rein i forhold til næringsgrunnlaget. Til syvende og sist blir det reineiers ansvar å sørge for at deres dyr ikke står i fare for å sulte, sier informasjonsansvarlig Odd Harald Eidsmo.

Han hevder videre at reindrifta uunngåelig vil påføre dyr lidelser ved innfanging, transport og slakt.

– Hvis man ikke ser alternativer til å drive med rein må man i det minste kunne sørge for at antallet dyr ikke gjør at det blir noen fare for sult, sier Eidsmo til nrk.no/sami.

Ifølge Eidsmo arbeider Dyrebeskyttelsen Norge med dyrevernproblemene ved reindrift.

– Blant annet arbeider vi for beredskapsplaner for krisefôring i beiteområdene og skjerpet kontroll av dyrevernmyndighetene.

Når skal det gripes inn?

Seniorinspektør i Mattilsynet, Sofus L. Olsen forteller at det ble holdt møte i 2006 om når reinsdyrene skal avlives. På det møtet deltok reinbeitedistriktene i området, reindriftsforvaltningen i Øst- og Vest-Finnmark, reinpolitiet, dyrevernnemnda og Mattilsynet.

– På det møtet ble det diskutert når man må gripe inn ovenfor de svake reinkalvene som blir ført over til kysten på denne tiden av året. Vi hadde en god dialog med noen faglige innlegg og det var reineiere tilstede, forteller Olsen.

I møtet kom partene til enighet om at et reinsdyr som har ligget i et område i mer enn 12 timer uten mat, må avlives.

Olsen legger til at reineierne selv er de beste til å vurdere helsa til reinsdyrene.

Korte nyheter

 • Reisefølge på seks tatt av skred - en person omkommet

  En person er omkommet etter et snøskred i Nordreisa kommune, bekrefter Troms politidistrikt.

  Det er et turfølge på seks av utenlandsk opprinnelse som er tatt av snøskred. Ingen av dem er hjemmehørende i kommunen.

  Politiet fikk melding om hendelsen like før klokken 18 fredag kveld, ved Tverrelva på Storslett i Nordreisa.

  - En person er gravd fram fra skredet av en i turfølget, som så meldte nødetatene, sier Morten Pettersen i Troms politidistrikt.

  Nordreisa kommune har satt kriseledelse, og kommunens kriseteam er på stedet, sier ordfører Hilde Nyvoll.

  Dette er den fjerde personen som dør i snøskred i Troms fredag, i tre ulike snøskred.

  På Reinøya er to personer bekreftet død etter at et snøskred tok med seg et bolighus og et fjøs.

  I Lyngen ble et turfølge på fem utenlandske turister tatt av snøskred. En person er her bekreftet omkommet, og en er kritisk skadd.

  I Manndalen har det gått et større skred. Alle personer er gjort rede for, men et fjøs skal være delvis tatt.

  Politiet oppfordrer alle til å vise ekstremt stor varsomhet ved ferdsel i fjellet de nærmeste dagene og inn i påsken.

  storslett
 • – Gledelig at vi har kommet til enighet med Finland

  Norske og finske myndigheter har blitt enige om endring av reingjerdekonvensjonens bestemmelser om plassering av gjerdet mellom Angeli til Gamle Karigasniemi.

  Avtalen innebærer en løsning av en bilateral konflikt som har pågått i flere år.

  Enigheten innebærer at på størsteparten av strekningen blir gjerdet fra Angeli til Gamle Karigasniemi oppført så nær riksgrensen som terrengforholdene tillater.

  På strekningen fra Bàlggatjohka til Gamle Karigasniemi, en avstand på ca. 20 kilometer, knyttes imidlertid gjerdet til det eksisterende nasjonale reingjerdet litt inne på finsk side. På denne strekninger blir det nasjonale gjerdet et konvensjonsgjerde.

  For å unngå å oppføre gjerde over elvene Anárjohka og Karasjohka oppføres det ledegjerder på begge sidene av elvene for å hindre at reinen krysser elvene.

  – Det er gledelig at vi har kommet til enighet med Finland og at en langvarig uenighet om plassering av gjerdet nå endelig har funnet sin løsning. Løsningen vil tjene næringsutøvere og myndigheter i begge land, sier Landbruks- og matminister Sandra Borch i en pressemelding fra departementet.

  Reinbeitekonvensjonen mellom Norge og Finland trådte i kraft 1. januar 2017.

 • NRK Juŋká bovde nuoraidšovvii

  Guhkesbearjadaga bovde NRK Juŋká nuoraidšovvii LávvuLávddis Guovdageainnus.

  Dá lea vuosttaš geardde Juŋkkás lea live-show, ja sii čilgejit ge ahte dát ii šatta áibbas dábálaš šovva.

  – Jáhkán buoremus vuohki čilget dan lea ahte dat šaddá dego okta Juŋká episoda, muhto In Real Life. IRL. In the flesh person, dadjá Ivan Buljo.

  Ánde Gaup maid deattuha ahte ii leat dušše konsearta.

  – Dát ii leat konsearta. Dat lea šovva! Muhto dat lea konsearta maid. Áigut čuojahit min lávlagiid.... Ja šovvet! dadjá Ánde.

  Juŋkkát leat válljen doallat šovva Guovdageainnus go sii leat fitnan doppe moadde háve ovdal, ja doppe lea álo hui somá fitnat sin mielas.

  – Ovdamearkka dihte leat fitnan doppe spillemin LANas. Nu ahte doppe leat oahpes olbmot! Shoutout «Kontorbargái», dadjá Jovnna Hivand.

  Ivan illuda oaidnit ahte bohtet go olbmot geat gehččet Juŋká.

  Jovnna gis lohpida buori šovva.

  – Mun balan vehá, muhto boahtá šaddat hui somá maiddái. Don boađat čaibmat, don boađat čierrut ja soaittát ribahit baikit buvssaide go lea nu somá, lohpida Jovnna.

  Šovva bistá dii 22:00-00:00 ja lea nuvttá.

  Juŋká påskesang
  Foto: NRK