Hopp til innhold

– Helt uakseptabelt

Dyrebeskyttelsen Norge reagerer svært kritisk til reindøden i Finnmark.

Reindød i Vest-Finnmark
Foto: NRK

Odd Harald Eidsmo

Odd Harald Eidsmo.

Foto: Dyrebeskyttelsen Norge

– Det er helt uakseptabelt, sier informasjonsansvarlig Odd Harald Eidsmo til nrk.no/sami.

I dag ble det kjent at 16 rein døde etter å ha blitt fraktet fra vinterbeiter i Kautokeino til Sørøya i Vest-Finnmark.

– Dessverre vanlig

– Dessverre har dødsfall under transport blitt en vanlig del av husdyrhold og reindrift. At dyr er så forkomne at de ikke klarer transporten sier mye om hvilke forhold dyrene lever under. Det er da viktig at man setter spørsmålstegn ved hva man skal akseptere av driftsformer, sier Eidsmo.

Ifølge reindriftssutøvere i Vest-Finnmark skal det ha vært tøffe beiteforhold i området reinen har oppholdt seg de siste ukene.

– Det har snødd så mye i Indre-Finnmark at det er stor fare for at reinen sulter, sier Mathis A. Oskal til NRK Sámi Radio.

Oskal er leder i midtre sone i Vest-Finnmark. Han frykter enda flere dyr kan dø.

– Reineiers ansvar

Dyrebeskyttelsen Norge mener det er for lett å skylde på snø og dårlige beiteforhold.

– Vi mener man i mange tilfeller holder for mange rein i forhold til næringsgrunnlaget. Til syvende og sist blir det reineiers ansvar å sørge for at deres dyr ikke står i fare for å sulte, sier informasjonsansvarlig Odd Harald Eidsmo.

Han hevder videre at reindrifta uunngåelig vil påføre dyr lidelser ved innfanging, transport og slakt.

– Hvis man ikke ser alternativer til å drive med rein må man i det minste kunne sørge for at antallet dyr ikke gjør at det blir noen fare for sult, sier Eidsmo til nrk.no/sami.

Ifølge Eidsmo arbeider Dyrebeskyttelsen Norge med dyrevernproblemene ved reindrift.

– Blant annet arbeider vi for beredskapsplaner for krisefôring i beiteområdene og skjerpet kontroll av dyrevernmyndighetene.

Når skal det gripes inn?

Seniorinspektør i Mattilsynet, Sofus L. Olsen forteller at det ble holdt møte i 2006 om når reinsdyrene skal avlives. På det møtet deltok reinbeitedistriktene i området, reindriftsforvaltningen i Øst- og Vest-Finnmark, reinpolitiet, dyrevernnemnda og Mattilsynet.

– På det møtet ble det diskutert når man må gripe inn ovenfor de svake reinkalvene som blir ført over til kysten på denne tiden av året. Vi hadde en god dialog med noen faglige innlegg og det var reineiere tilstede, forteller Olsen.

I møtet kom partene til enighet om at et reinsdyr som har ligget i et område i mer enn 12 timer uten mat, må avlives.

Olsen legger til at reineierne selv er de beste til å vurdere helsa til reinsdyrene.

Korte nyheter

 • Addán politiijaide digitálalaš materiála

  Kripos lea čađahan máŋga gažadeami ovddeš Wagner-soalddáhiin Andrej Medvedevain. Ruoššalaš bođii badjel norgga-ruošša ráji, Beahčeveaijoga buohta, Mátta-Varjjagis, ođđajagimánu 13. beaivvi čuovganeamis.

  Kripos čállá preassadieđáhusas ahte sii eai áiggo muitalit maid Medvedev lea dadjan gažadeamis, muhto son lea addán digitálalaš materiála politiijaide.

  Andrej Medvedev
  Foto: Olav Døvik / NRK
 • Vasara luvvejuvvon stáhtačállin

  Stáhtaráđis otne lea Johan Vasara luvvejuvvon stáhtačállin johtolatministara ovddas otná rájes. -Bearaš lea háliidan davás ja dál lei áigi guođđit doaimma, lohká Johan Vasara. Son lohká olu oahppan ja vásihan dan beannot jagis go leamaš stáhtačálli.

  Gula jearahallama dás.

  Olles jearahallama gulat Veaigesáddagis.

  Stáhtaráđis otne lea Johan Vasara luvvejuvvon stáhtačállin.
 • Háliidit Stáda mánáidviesu Áltái

  Nordkalottfolket bellodaga sámediggejoavku lea sádden Finnmárkku politiijaguovddážii gulaskuddancealkámuša Finnmárkku Stáda mánáidviesu lokalisereme birra. Bellodat oaivvilda Stáda mánáidviessu berre ásahuvvot Áltái.

  Parlamentáralaš jođiheaddji, Toril Bakken Kåven dadjá ahte Nordkalottfolket bellodahkii lea buot deháleamos dat go álggahit fálaldaga, ahte vuhtiiváldet sámi mánáid ja ollesolbmuid geat leat hearkkes dilis, sin dárbbuid ja sihkkarvuođa. Dat mielddisbuktá ahte ferte leat álki ja láhka vuolgit dan fálaldahkii, ja ferte leat álki rekrutteret ja doalahit dan gelbbolašvuođa masa lea dárbu, go galgá leat ollislaš mánáidviessu. Dasa gullet sámi giela ja kultuvrra fágaprofešuvnnat ja gelbbolašvuohta.

  Toril Bakken Kåven
  Foto: Nordkalottfolket