Dutki rábmo ovttasbargošiehtadusaid

Servvodatdutki Else Grete Broderstad oaivvilda ahte Sámedikki ja fylkkagielddaid ja gielddaid ovttasbargošiehtadusain lea stuorra ávki.

– Dat leat ávkkálaččat sihke ovttaskasolbmuide ja maiddái báikkálaš servvodagaide, lohká Broderstad.

Šiehtadusat su mielas leat mielde huksemin máhtu ja čehppodagaid iešguđet guvlui, ja veahkehit maid ásahusaid vuoruhit áššiid, mat leat dehálaččta sápmelaččaide.

Else Grete Broderstad
Foto: Liv Inger Somby / NRK