Hopp til innhold

Dutkagohtet mo dáruiduhttin vaikkuha otná dearvvašvuhtii

Čavčča rájes lágiduvvo stuorra dutkamuš mii galgá guorahallat mo dáruiduhttin lea váikkuhan dearvvašvuhtii Norggas.

Lea UiT Sámi dearvvašvuođadutkama guovddáš mii dan lágida.

Badjel 80.000 olbmo 50 gielddas olles Norgga beale Sámis bovdejuvvojit searvat dutkamii.

– Jáhkán dát lea stuorámus dutkanprošeakta mii Norggas lea dahkkon guhkes áigái, muitala fágajođiheaddji dearvvašvuođadutkama guovddážis, Ann Ragnhild Broderstad.

– Lea vejolaš fievrridit morraša ja unohis dovdduid boahtte bulvii. Dat sáhttá váikkuhit heajos dearvvašvuhtii, son muitala.

Dutkamis lea namma Saminor 3. Ovddeš Saminor-dutkan lea earet eará čájehan ahte sápmelaččat leat eanet suojeheames veahkaváldimii go eará álbmotjoavkkut Norggas.

Dutkan álggahuvvo čakčat 2023 ja bistá 2025:ii. Dasto almmuhuvvo dutkanraporta.

Karasjok, Finnmark, januar 1950.
Fra Internatskolen for Flyttsame-barn. De samiske barna bor på internat på skolen. Her interiør fra et klasserom der elevene leser i kor fra en lesebok.
Foto: Sverre A. Børretzen / NTB

Korte nyheter

 • Siste rettsrunde om gruvedrift i Kallak er avsluttet 

  Onsdag fortsatte den siste rettsrunden i Sveriges Høyeste forvaltningsdomstol i saken om gruveåpning i Kallak, det skriver SVT Sápmi.

  Nå skal regjeringen ta stilling til om regjeringens vedtak skal stå eller ikke.

  Vedtaket gir grønt lys til gruveåpning i Kallak, som ligger i utenfor Jokkmokk i Sverige.

  Siri Länta fra Jåhkågasska tjiellde var en av de som vitnet om hvilke konsekvenser gruva kan gi for reindrifta.

  – Det har vært to lange dager så nå blir det godt å komme hjem. Det har vært en uro for hvordan det skal bli, men jeg er også full av håp for at vi skal kunne stanse gruven, sier hun til SVT.

  Dommen forventes å komme i løpet av noen måneder.

 • Direktør i Helse Nord: – Jeg var ikke kjent med det dokumentet

  Administrerende direktør i Helse Nord, Marit Lind (bildet til venstre, her sammen med styreleder Renate Larsen i Helse Nord) kom i dag med en kronikk der hun skriver «vi har ingen skjult agenda» etter at et internt arbeidsdokument fra Helse Nord ble lekket onsdag. I dokumentet sto det blant annet at Nord-Norge kan miste flere akuttsykehus.

  Til NRK sier direktøren at hun ikke hadde sett dokumentet før media skrev om saken.

  – Dette var et dokument på et tidlig stadium fra ei arbeidsgruppe som ikke har levert noe til oss enda. Så jeg var ikke kjent med det dokumentet da jeg hadde møte med kommunene.

  Arbeidsdokumentet viser hvilke alternativer som Helse Nord vurderer angående struktur og innhold i sykehusene.

  Det man skal vurdere er blant annet:

  Fjerne akuttkirurgi ved sykehusene i Kirkenes, Narvik, Lofoten og ved ett sykehus på Helgeland.

  Lind sier at dette dokumentet ikke må leses som en konklusjon.

  – Det er et dokument tidlig i en diskusjonsprosess.

  Skjønner du at folk for eksempel i Narvik, Gravdal og Kirkenes nå blir bekymret?

  – Det har jeg ingen problem med å skjønne. Alle er opptatt av gode helsetjenester. Vi har også presisert at uansett hva vi ender opp med av eventuelle endringer, så skal vi fortsatt gi gode likeverdige tjenester og ha god akuttberedskap framover.

  På spørsmål om noen akuttsykehus kan bli lagt ned, svarer Lind at hun ikke kan si noe om.

  – Men det som er helt åpenbart er at vi er nødt til å drifte annerledes enn vi gjør i dag.

  Adm. dir. Marit Lind og styreleder Renate Larsen i Helse Nord
  Foto: Barbro Andersen / NRK
 • Dáhttu kártejuvvot makkár eanadárbbut bohtet dálkkádatrievdama geažil

  Sámediggi váillaha analysaid ja kártema das makkár dárbbut šaddet eatnamiidda dálkkádatrievdamiid geažil.

  Nu daddjo áššečilgehusas dálkkádatrievdamiid áššái maid Sámediggi gieđahallá dievasčoahkkimis boahtte vahkus.

  Daddjo maiddái ahte ferte dárkilit guorahallat mo dálkkádatrievdamat ja doaimmat daid hárrái, čuhcet sámeriektái.

  Nu gáibida Sámediggi ahte sámiid vuoigatvuođat vuhtii váldojit boahtteáiggi dálkkádatbarggus, árvaluvvo áššečilgehusas.

  Støre + Muotka Sametinget
  Foto: Inga Máret Solberg Åhrén / NRK