Hopp til innhold

Duolva bojá Luo-Mus Máilmmis!

Vahkku maŋŋel go vuoittahalle "Norske Talenter" gilvvus finadii sámi ræppár Fred-René Øvergård Buljo Luo-Mus Máilmmis. Ja guldaleaddjit ožžo várra dieđuid su joavkku Duolva Duoddara birra man eai diehtán ovdalaččas

Duolva Duottar čállá autográfaid
Foto: Sara Beate Eira / NRK

Guldal go Fred-René Ø. Buljo lei studios. (Musihkka lea čuhppojuvvon!)

Fred Rene Ø. Buljo Luo-Mus Mailmmis 16/5-08

Dá lea Duolva Duottar

Duolva Duottar lea ræppa-joavku ja lahttut leat eret Guovdageainnus ja Mázes, ja sii leat Ole Máhtte Gaup, Ivan André Skum, Anne Inger Marit Buljo ja Fred-René Øvergård Buljo.

Leaba Fred-René ja Ole Máhtte geat ráhkadeaba eanaš šuoŋaid. Joavku bargá dál cd-almmuhemiin, ja vuorddašit dušše ahte ožžot doarvái ruđa almmuheapmái.

Duolva Duottar
Foto: Sara Beate Eira / NRK

Hirbmat beakkánat oanehis áiggis

Joavku lea maŋemus áiggi beaggán máŋgga gilvvu dihte, maŋemus TV2š gilvvus Norske Talenter. Das beasai joavku gitta loahppagilvui, muhto das vuittii lávlu Erlend Bratland.

Musikk i Finnmark musihkkagilvvus "Mufi-star" das gal vuittii Duolva Duottar. Vuoitu lei 25.000 ruvnno.

"Dán jagáš artista 2007 Guovdageainnus" ja "Dán jagáš nuorra sápmelaš 2007" leat ges muhtun eará namahusat man Duolva Duottar lea ožžon.

Duolva Duottar lea leamaš oanehis turneas man Sápmi music ruhtadii, ja seamma turneas lei mielde ovddeš Tungtvann joavkku ræppár Jørg-1 DJan.

Duolva Duottar Árdna studios
Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Golggotmánu 25. beaivvi 2007 lei joavku studioguossin NRK Sámi radio TV-prográmmas Árdna.

Korte nyheter

 • Ana Tijoux til Riddu Riđđu

  Det melder NTB.

  Chilenske Ana Tijoux er en uredd og politisk engasjert urfolksrapper.

  Hun er kåret til beste rapper på spansk av magasinet The Rolling Stones, og erklært den viktigste latinamerikanske rapperen i internasjonal kontekst av Newsweek magazine.

  Nå er Tijoux klar for Kåfjord og den samiske urfolksfestivalen Riddu Riđđu.

  Ana Tijoux vokste opp i politisk eksil i Frankrike under borgerkrigen i Chile. Tijoux hevder at det er hip-hop’en som har gitt henne sin kulturelle identitet.

  "Hip-hop er landet for folk som ikke har et land," er et sitat som beskriver hennes forhold til hip-hop kulturen.

  Hun har tidligere vært på Riddu Riđđu, det var i 2016.

  Tijoux har siden 2007 bygd sin solokarriere med tekster om diskriminering av minoriteter, brudd på menneskerettigheter og sosiale forskjeller. Hun har flere ganger oppnådd imponerende 8 Grammy nominasjoner, og har blant annet en låt med i den populære TV-serien «Breaking Bad».

  Festivalsjef Sajje Solbakk er begeistret:

  – Dette kommer til å bli en vanvittig fest! Ana Tijoux har en stor internasjonal fanskare med god grunn; Hun skriver sterke, politiske tekster som urfolk fra hele verden kan relatere til. Disse leverer disse hun med beats som gjør det umulig å stå stille! Denne konserten blir garantert en snakkes i etterkant, sier Solbakk til NTB.

  Ana Tijoux
  Foto: Pressefoto
 • «Vuolláičállinriidu» ránnjágielddaid gaskka

  Guovtte vahkku áigge rahppui vuolláičállinkampánja mii ávžžuha ráđđehusa diktit luossabivdiid Deanu gielddas bivdit veaháš luosa Deanu gielddas dán geasi.

  Dán kampánnjas leat badjelaš 100 vuolláičála dássái.

  Dasa ii liikon Kárášjohalmmái, guhte almmuhii iežas vuolláičállinkampánnja mas ávžžuha ráđđehusa doalahit Deanu gitta dán geasi.

  Guktot kampánnjat gávdnojit underskrift.no neahttasiiddus.

  Deatnu lea beakkán luossaeatnu sihke Norggas ja máilmmis, go ovdal lea leamašan ovtta Eurohpa buoremus luossabivdoeanuin.

  Maŋimuš moadde ii leat oktage beassan luosa bivdit Deanus, go luossalogut leat niedjan. Muhtimat ballet ahte dát sáhttá oalát jávkadit sámi ja Deanuleagi luossabivdoárbevieruid.

 • Ny stortingsmelding: Erkjenner utfordringer med å innfri samiske barns rett til opplæring i samisk

  Fredag legger regjeringen fram den årlige meldingen til Stortinget om samisk språk, kultur og samfunnsliv.

  I flere tiår har samiske foreldre rapportert til Sametinget om at samiske barn ikke får opplæring i samisk, slik de har rett til.

  Dette skjer blant annet fordi kommuner og skoler ikke var klar over rettighetene, eller fordi de ikke får tak i samisklærere. Denne mangelen har også Riksrevisjonen påpekt.

  For første gang anerkjenner regjeringen i meldingen at dette skjer, og at samiske barns rett til opplæring i samisk ikke blir innfridd.

  – Regjeringen vil at flere barn skal få et samisk barnehagetilbud, og at flere elever velger samisk i skolen. Vi trenger også at flere fullfører videregående med samisk, slik at flere kan gå videre til samiske lærerutdanninger og andre samiske studier, sier sier kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap).

  – Får vi til dette, vil vi styrke samisk språk og identitet i samfunnet. Jeg er glad for at vi er enige med Sametinget om situasjonsbeskrivelsen. Nå skal vi ta fatt på arbeidet med å følge opp viktige innsatsområder, sier Brenna.

  Sametinget er glad for at stortingsmeldingen endelig beskriver situasjonen slik den oppleves for mange samiske barn og foreldre i Norge.

  Sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen forventer at denne erkjennelsen også i oppfølgingen av meldingen fører til betydelig styrking av samisk lærerutdanning.

  – Stortingsmeldingen gir en god beskrivelse av en av de største utfordringene det samiske samfunnet står overfor, og den vil være del av grunnlaget for Sametingets arbeid de neste årene. Vi har vært tett involvert i utarbeidelsen, og fremover vil vi være en aktiv pådriver for å løse utfordringene, sier sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen (NSR).

  Nå begynner arbeidet med å konkretisere hvordan meldingen skal følges opp, påpeker han.

  – Vi har også forventninger til regjeringens oppfølging. Et sentralt mål for oss er å ruste utdanningsinstitusjonene for å møte den samiske lærerkrisen med et stabilt utdanningstilbud. Det har også vært viktig å gjennomgå virkemiddelbruken for rekruttering av flere studenter inn i samiske utdanningstilbud, sier Mikkelsen.

  I meldingen påpekes det også at flere og bedre samiske studietilbud i høyere utdanning er en del av regjeringens satsing for å styrke samisk i hele utdanningsløpet.

  Tonje Brenna (Ap)
  Foto: Mette Ballovara / NRK