Hopp til innhold

Duojár: - Mus lea nanu ruovdečielgi

Guovdageainnu doavttir ávžžuha duojáriid buori áiggis goarrugoahtit gávttiid beassážiidda, amaset oažžut niskevigiid. Muhto muhtumat gal girdet beivviid goavrát goarrunmašiinna badjel.

Doavttir ávžžuha olbmuid álgit goarrut gávtti buori áiggis, vai oalgedeahkit ja gieđat eai čavgga.

Ellen Marita Buljo lea logi jagi gorron, muhto son dušše easkaálgi su bagadalli bálddas gii lea 58 jagi gorron gávttiid.

– Dál lean goarrumen iežan villjii, lohka Buljo.

– Leatgo don áigá álgán?

– Jua, mun gal lean álgán áigá, nu ahte ii šatta heajos áigi, lohka Buljo.

Gávcci diimmu nu ahte ii loktan

Inger Marie Tornensis lea measta guhttalot jagi duddjon, ja son diehtá movt gorut šaddá jus guhka goarru.

Duodji

Duodji lea stuora oassi sámi kultuvrras.

Foto: Johan Ante Utsi / NRK

– Mun dat gal láven sáhttet čohkkedit gávcci diimmu nu ahte in oba loktan ge, muhto de gal lea nu stiivvis niski ahte ii leat leaika. Ja de leage doavttir lohkán munnje ahte ii diet gal mana čađa. Don fertet gal vuoiŋŋastit, lohka Tornensis.

Árrat álgit goarrut

Easka sajáiduvvon doavttir sámi guovddáš báikái fuomášii jođánit ahte sápmelaččat rahčet measta beare olu čiŋaiguin beassážiidda. Dán jagi son lea buori áiggis sádden rávvaga e-boasta bokte Guovdageainnu suohkanbargiide.

Doavttir

Doavttir Runar Hals Bjelland rávve árrát álgit dudjot.

Foto: Roger Manndal / NRK

– Dat lea buoret árrat álgit goarrut, lohka doavttir Runar Hals Bjelland.

Juohke nuppi viesus sámis leat ráhkkaneamen stuora konfirmašuvnnaide, heajaide ja eará doaluide beassážiidda, muhto doavttir váruha diibmoviissaid čohkkat goarrunmašiinnain.

– Jus geavaha dahje lihkada gieđa seammá láhkai máŋga diimmu juohke beaivve de álki oažžut dakkár bákčasa. Earenoamážit niski ja oalgebákčasa, lohka Bjelland.

Goavrát

– Don fertet goavrát. It don oba sáhte ge goarrut njuolggo čilggiid.

Duojárat

Inger Marie Tornensis ja Ellen Marita Buljo duddjoba.

Foto: Johan Ante Utsi / NRK

Don fertet goavrát, lohka Inger Marie Tornensis.

– Na leat go don bártidan don gii leat nie guhká gorron?

– In leat, muhto eat mii leat varra ovttaláganat. Mus lea dieđusge nu nanu ruovdečielgi. lohka Tornensis.

Korte nyheter

 • Evakueringene i Troms videreføres

  Politiet i Troms informerer lørdag ettermiddag om at evakueringa av de 22 innbyggerne i Breivikeidet, Oldervik, Vasstrand i Tromsø kommune, samt de berørte beboerne på Reinøya i Karlsøy kommune, videreføres.

  Skredsituasjonen er uendret i Troms, og politimester i Troms har derfor besluttet å videreføre evakuering på Reinøya, Oldervik, Breivikeidet og Vasstrand inntil videre.

  Politimesterens beslutning er gjort etter anbefaling fra kommunene og aktører med skredfaglig kompetanse.

  Lørdag og søndag vil det gjøres skredundersøkelser på lokasjonene som er evakuert. Det vil gjøres daglige vurderinger om evakueringen skal oppheves.

  De evakuerte blir orientert av sine kommuner.

 • Venter 1.000 skiturister, men får ikke sendt SMS om snøskredfare

  De får ikke lov å sende ut SMS om snøskredfare på egenhånd, derfor ber nå Lyngen-ordfører Dan-Håvard Johnsen om en najsonal varslingstjeneste.

  – Justis- og beredskapsdepartementet må ta et overordnet ansvar for å sørge for skikkelig informasjon og varsling til alle som besøker Troms.

  To utenlandske skiturister omkom i skred i Lyngen og Nordreisa fredag. Begge stedene var det svært dårlig vær.

  – Det var tidenes dårligste 31. mars. Det var 10 meters sikt, og enda er det hundrevis av turister som beveger seg ute i fjellene. Det tyder på at vi ikke gjør en god nok jobb på forebygging. Jeg føler litt maktesløshet, vi opplyser overalt der vi har mulighet, sier Johnsen.

 • – Folk isolert av snøskred mangler mat og medisin

  Etter varsler om at mennesker isolert av snøskred mangler mat og medisiner, setter Finnmark Røde Kors alle frivillige i beredskap. Det melder Røde Kors i en pressemelding.

  – Vi har lørdag fått de første rapportene om at mennesker som er isolert ikke har tilgang på mat og i noen tilfeller medisiner, så det haster å få hjulpet mennesker som nå er rammet av de mange snøskredene, sier Anette Kristiansen Karlsen, distriktsrådsleder i Røde Kors Hjelpekorps i Finnmark.

  Politiet sier til NRK at de ikke er kjent med at folk som er isolert mangler mat og medisiner.