NRK Meny
Inga Karlsen
Foto: Stortingets nett-tv-tjeneste

Duohtavuođa- ja seanadankommišuvdna

Oppsummert

SANNHETS- OG FORSONINGSKOMMISJON

Stuoradiggi doallá rabas gulaskuddama ahte galggaš go ásahit duohtavuođakommišuvnna dáruiduhttima birra.

Stortingshøring om en eventuell opprettelse av en sannhets- og forsoningskommisjon om fornorskningspolitikken.

  • To «ja» til fornorskningsgransking

    Miljøpartiet de Grønne og Venstre er de to eneste øvrige stortingspartiene som hittil har bestemt seg for hva de vil stemme i juni, når Stortinget behandler SVs forslag om å opprette en sannhets- og forsoningskommisjon som skal granske virkningene av den tidligere fornorskningspolitikken. Det viser en undersøkelse som NRK har foretatt i etterkant av stortingshøringen om fornorskningen tidligere denne uken.