En av bildene Kurt Seaberg har laget av to gamle samiske menn
Foto: Kurt Seaberg

Duohtavuođa- ja seanadankommišuvdna

Oppsummert

SANNHETS- OG FORSONINGSKOMMISJON

Stuoradiggi lea mearridan ásahit kommišuvnna mii guorhallá dáruiduhttima váikkuhusaid.

Stortinget skal opprette en kommisjon som undersøker fornorskningspolitikkens konsekvenser.

 • – Guokte jagi lea menddo unnán

  Stuorradiggi boahtá gieđahallat duohtavuođa- ja seanadankommišuvnna mandáhtta maŋŋá go Sámediggi lea cealkán áššis. Stuorradiggi lea evttohan ahte kommišuvnna bargu galgá bistit guokte jagi, Sámediggi boahtá oalle sihkkarit gáibidit ahte kommišuvdna beassá bargat njealje jagi.

  sametingsråd Silje Muotka følger nøye med på debatt i Sametingets plenumssal
  Foto: Carl-Gøran Larsson / NRK
 • Gergosat gávdnat duohtavuođa

  Eanaš Sámedikki bellodagat dadjet dievasčoahkkimis ahte sii dorjot duohtavuođa- ja seanadankommišuvnna evttohuvvon mandáhtta. Oanehaččat sisdoallá mandáhtta ahte maŋemuš 200 jagi historjjá dáruiduhttima hárrái Norggas galgá guorahallot, dasa lassin galgá kommišuvdna evttohit maid stáhta fertešii dahkat boađi áiggis vai sámi servodat ja stuorra servodat sáhttet seanadit. Dušše Ovddádusbellodat lea Sámedikkis dán rádjai evttohan ahte ii leat dárbu kommišuvdnii.

  Sametingspolitikere i plenums salen
  Foto: Carl-Gøran Larsson / NRK
 • To «ja» til fornorskningsgransking

  Miljøpartiet de Grønne og Venstre er de to eneste øvrige stortingspartiene som hittil har bestemt seg for hva de vil stemme i juni, når Stortinget behandler SVs forslag om å opprette en sannhets- og forsoningskommisjon som skal granske virkningene av den tidligere fornorskningspolitikken. Det viser en undersøkelse som NRK har foretatt i etterkant av stortingshøringen om fornorskningen tidligere denne uken.