Dumpet krabbeavfall

Nærmere 5.500 tonn krabbeavfall kan være dumpet langs finnmarkskysten de siste to årene, selv om dette er forbudt. Siden nyttår 2015 har fylkesmannen i Finnmark gitt tillatelse til alle som har søkt om å dumpe krabbeafall. Totalt 11 selskaper har søkt om dispensasjon. Årsaken til at bedriftene må kaste krabbeskall i havet er fordi det i dag ikke finnes altenative måter å utnytte råstoffet på, opplyser miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Finnmark.