NRK Meny
Normal

Duhtavaččat ráđđehusa doarjagiin

Guovdageainnu sátnejođiheaddji ja Finnmárkku filkkaráđđi leaba hui duhtavaččat go ráđđehus doarju sámi filbmaguovddáža ásaheami.

Hans M. Ellingsen ja Klemet Erland Hætta
Foto: Anne Sofie Nielsen, Finnmark fylkeskommune

Hans M. Ellingsen ja Klemet Erland Hætta
Foto: Anne Sofie Nielsen, Finnmark fylkeskommune

- Mii leat hirbmat duđavaččat, muitala fylkkaráđđi Hans M. Ellingsen Finnmárkku filkkagieldda preassadieđáhusas.

Eanaš oaivalit maid filbmapolitihkárat leat cealkán Finnmárkkus, leat mielde ráđđehusa ođđa filbmadieđáhusas.

Positiiva sámi filbmaguovddážii

Ráđđehus lea positiivalaš dasa ahte ásahit riikkaidgaskasaš sámi filbmaguovddáža. - Dán áššis lea ráđđehus čuvvon min oainnu ollásit! lohkaba fylkkaráđđi Ellingsen ja Guovdageainnu sátnejođiheaddji Klemet Erland Hætta. -Iluin moai mearkkašetne ahte ollusat filbmabirrasis, guvllolaččat ja našunálalaččat dorjot sámi filbmaguovddáš jurdaga.

Fylkkaráđđi Ellingsen dadjá maid ahte Finnmárku áigu mielde geahččalanortnegis gos stáhta ruhtada guvllolaš filbmafoanddaid. Mii gulaskuddat dál makkár beroštupmi Romssas ja Nordlánddas lea.

Bissehit doaibmadoarjaga

Mii vuohttit ahte ráđđehus áigu heaittihit stáhtá doaibmadoarjaga Davvinorgga filbmaguovddážii OS, ja eará eaiggádat áigot departementtain gulaskuddat dan ášši birra.

Unnimus gáibádus lea ahte ferte ráhkaduvvot heaittihanplána doaibmadoarjaga ektui bálddalagaid bájáshuksenplána buvttadandoarjaga ektui, loahpaha Ellingsen.