Duhtavaš Guovdageainnu musihkkafestiválain

Sullii 3000 olbmo fitne doaluin maid Sámi musihkkafestivála lágidii Guovdageainnus beassážiid, ja buvttadeaddji lea duhtavaš.

Nils Johan Vars, Sami Grand Prix

Sámi musihkkafestivála buvttadeaddji Nils Johan Vars

Foto: Monica Falao Pettersen

Sámi musihkkafestivála buvttadeaddji Nils Johan Vars lea hui duhtavaš beassášdoaluiguin Guovdageainnus, vaikko ii šaddan gal ođđa olahus. Diibmá sis ledje birrasii 3500 olbmo doaluin.

Olu olbmot leamaš doaluin

– Mu mielas gal ledje hui buorit doalut. Mii leat hui duhtavaččat. Leat olu olbmot leamaš min doaluin ja lea mannan bures. Eanemus olbmot ledje lávvordaga. Lávvordat láve stuora beaivi, muhto bearjadat lei maid buorre dán jagi. Buoret go diibmá.

Bearjadaga čuojahedje Ágy, Cir.cuz ja Staysmann & Lazz Báktehárjjis Guovdageainnus ja konsearttas ledje badjelaš 700 olbmo. Lávvordaga ledje maid Báktehárjjis olu olbmot, vaikko Sančuari ii čuojahange doppe. Earret eará Johan Anders Bær, Jon Henrik Fjällgren ja Nils Henrik Buljo dolle konseartta, ja badjelaš 900 olbmo ledje konsearttas. Diibmá ledje čuođi eanet olbmo geat oste dohko billeahta beassášlávvordaga. Báktehárjái čáhket sullii 1300 olbmo.

Sámi Grand Prixii vuvde buot bileahtaid

Gaskavahku Isac Elliot-konsearttas ledje birrasii 400 olbmo, ja dasa gal ledje lágideaddjit vuordán eanet olbmuid. Duorastaga lei árbevirolaš juoigankonsearta, mii dán jagi lei gilvu gávdnat áiggiid čađa buoremus SGP-luođi. Maŋŋil juoigangilvvu lei ges Čuollogeađgi-konsearta. Doppe ledje čuohtenáre olbmo. Beassášdoaluid almmolaš rahpamis hoteallas gaskavahku ledje maid olu olbmot, ja olbmot ledje šaddan čuožžut go eai lean doarvái čohkkánsajit.

Vars lea maid hui duhtavaš Sámi Grand Prixain.

– Sámi Grand Prix maid lihkostuvai hui bures gehččiid dáfus. Mii vuvddiimet visot billeahtaid, ja mis ledje 700 čohkkánsaji. Lea guhkes áigi dan rájes go nie olu olbmot leat leamaš Sámi Grand Prixas. 2014:s ledje badjelaš 400 ja diibmá ledje vuollel 400, gehččiidlohku lei njeidjame, nu ahte lea buorre go dán jagi oaččuimet logu loktanit.

Ella Marie Hætta Isaksen

Ella Marie Hætta Isaksen vuittii SGP lávlunoasi.

Foto: Dragan Cubrilo / NRK

Neahttasátta boatkkui

Sámi Grand Prixa eai áigon álggos oba sáddetge neahta bokte, muhto juste ovdalaš beassážiid mearridedje goitge sáddet, muhto mávssu ovddas. 350 olbmo gehčče neahttasáddaga. Máŋgasat goitge váidaledje sosiála mediaid bokte ahte sátta boatkkui.

– Streama doaimmai maid hui bures. Daid dieđuid mielde maid mun ožžon lea nu ahte min streamas ii leat leamaš váttisvuohta, muhto máŋgasiin geat leat váidalan ii soaitte nu jođánis neahtta. Mii oaččuimet dien birra dieđu loahpageahčen juoiganfinála, ja mii de bonjaimet vulos govvakvalitehta sáddagis, ja de oidnui sátta eatnasiidda.

Dán jagi besse muhtin SGP-geahččit Báktehárjjis jienastit mentometeriid bokte. Maiddái árbevirolaš juoigankonsearttas atne mentometeriid gávdnat áiggiid čađa buoremus SGP-luođi.

– Dat lei hui somá. Dat doibme hui bures, muitala Vars. Dat mii ii doaibman seamma bures lei SGP jienasteamis čájehit bohtosiid šerbmii. Data ii doaibman ja loahpas šadde beare muitalit bohtosiid, go eai sáhttán šat vuorddihit olbmuid.

Johan Ivvar Gaup på Sámi Grand Prix

Johan Ivvár Gaup vuittii SGp juoiganoasi dán jagi.

Foto: Dragan Cubrilo / NRK