Samiske barn må se filmer på norsk

Ingen barnefilmer dubbes til samisk fordi det ikke finnes penger til dette.

Stillbilde fra Disney-filmen FROZEN, bryggen i Bergen

Heller ikke den samisk og norsk inspirerte storfilmen Frost kommer på samisk. - Hadde det vært støttemidler så hadde ikke vi satt oss på bakbeina, sier direktør i Disney Norge, Inger Warendorph.

Foto: Disney

Alle barnefilmer som blir vist i norske kinoer eller blir utgitt på DVD i Norge, blir dubbet til norsk, men ikke en eneste film blir dubbet til samisk.

Samisk språkambassadør, Risten Gutnel Eira synes at samiske barn også burde få se filmer på sittt eget språk.

– Ikke alle samiske barn behersker norsk når de er små, nå må de se filmer på et språk de ikke forstår, sier Eira.

Ikke penger

Når utenlandske barnefilmer skal vises i Norge, tar filmdistributørene kostnadene med å dubbe filmene til norsk, slik at barna forstår det som blir sagt i filmene. Men ingen av filmene dubbes til samisk, selv om samisk også er et offisielt språk i Norge.

– Vi har ikke budjsetter for å dubbe filmer til samisk, det må noen andre ta seg av, sier Heidi Weber i SF Norge, som er landets største filmdistributør og som driver med salg av kjøpe- og leiefilm til filmforhandlere, samt distribusjon av film til norske kinoer.

Inntektene stuper

Bransjeorganisasjonen Film &Kino fikk ved en forskriftsendring i fjor ansvaret for å bevilge penger til dubbing og teksting av barnefilmer til samisk. Her kan blant annet filmdistributørene søke om midler til versjonering, men hverken i fjor eller i år er det satt av penger til dette.

– Vi har ikke penger. Film & Kino har inntekter fra avgift på blant annet DVD, og når DVD salget stuper, så stuper våre inntekter. Våre inntekter er halvert på få år, og det betyr at en rekke av de oppgavene som vi burde og skulle ha gjort, det har vi ikke lenger penger til å gjøre, sier direktør i Film & Kino, Lene Løken.

Trenger støtte

Hos SF Norge får NRK oppslyst at å versjonere en barnefilm til norsk koster mellom 150 000 og 200 000 kroner, litt dyrere hvis det skal være kjente skuespillere med i dubbingen.

- Det koster nok litt mer å dubbe de store animasjonsfilmene til norsk, sier direktør Inger Warendorph i Disney Norge.


Hun forteller at det kostet nærmere en million kroner å dubbe den norsk og samisk inspirerte storfilmen Frost til norsk.

– Det ville nok kostet like mye å få dubbet den til samisk, sier hun, og legger til at de ikke ville hatt noe i mot å hatt spesielt denne filmen på samisk.

– Men der er det jo et kostnadsspørsmål. Hadde det vært støttemidler og hadde det vært finansiert av noen andre, så hadde ikke vi satt oss på bakbeina, men rent økonomisk kan ikke vi sette i gang en slik prosess, sier Warendorph.

– Våkn opp

Språkambassadør Risten Gutnel Eira synes det er rart at det ikke finnes penger til dubbing av film på samisk og ber samiske politikere våkne opp og prioritere penger til dette arbeidet.

– Samiske barn har fra før av et dårlig medietilbud på samisk, det finnes f.eks få apper på samisk. Hvis det hadde vært satt av penger til å få filmer på samisk, så hadde medietilbudet blitt betraktelig bedre, sier Eira.