Dušše 1500 gárgidan guliin gávdnon

dušše 1500 dan 40 000 smávvil luosas, mat mannan vahkus gárgidedje Sáččás, leat gávdnon. Nu čájeha raporta maid guollebiebmanrusttet lea sádden guolástusdirektoráhtii. Vuosttaš ija maŋŋil go gárgidedje, godde eanemusat. Vuossáriđit ledje dušše 4 guoli čákŋan fierbmái. – Olu skávllit leat govuhan guollebiebmanrusttega ja njurjot jorran das, dadjá Akvafarm AS doaibmajođiheaddji Geir Svendsen.

Korte nyheter