Duššai skohterlihkohisvuođas

Birrasii 40 jáhkášas almmáiolbmoš duššai Báhcavuonas Finnmarkkus. Álmmái lea vuodján geađge njeaiga ja de lea skohter gopmánan ja álmmái lea saddan belohahkii skohter vuollái, nu muitala Finnmarkku politijáguovllu operasjuvdnajođiheaddji Svein Erik Jakobsen NRKii. Álmmái leai okto vuodjemin go lihkohisvuohta dáhpáhuvai. Olbmot gávdne álbmá ievttá eahket, son lea Várggáin eret.