Hopp til innhold

Dropper ny telling – valgresultatet er endelig

Valgstyret i Tysfjord dropper ny telling av stemmene. – Helt umulig at det kan endre på mandatfordelingen, sier valgstyrets leder.

Telling av stemmer i Tysfjord

Valgstyret i Tysfjord har tillit til denne tellingen.

Foto: Sander Andersen / NRK

Valglogo
Tor Asgeir Johansen

Valgstyrets leder og ordfører i Tysfjord, Tor Asgeir Johansen (Ap), reagerer at folk på sosiale medier ikke har tillit til tellingen.

Foto: Sander Andersen / NRK

– Marginene er så pass store at det skal så mye til for å endre på resultatet. Det er praktisk talt helt umulig, fastslår valgstyrets leder og ordfører i Tysfjord, Tor Asgeir Johansen (Ap).

I går begjærte Johansen at personstemmer og slengere i Tysfjord skal telles på nytt.

Men i dag vedtok valgstyret at det ikke blir ny telling likevel. Dermed er valgresultatet i Tysfjord endelig.

– Årsaken til dette er at det er stilt spørsmål om marginene er så små at en eventuell liten feil ved registreringen av rettede stemmesedler kunne være nok til å endre mandatfordelingen ved valget, forklarer valgstyret i møteprotokollen.

Større marginer enn først antatt

I går hevdet Tor Asgeir Johansen at var så små marginer at to-tre slengere kunne endre mandatfordelingen.

– Det gikk på at det var veldig små marginer og at det var behov for en kvalitetssikring for å være hundre prosent sikker på stemmeantallet.

Men dagens gjennomgang viser at marginene var større enn som så, og at en ny telling ikke vil kunne påvirke valgresultatet.

– Vi har i dag gått gjennom stemmetallene, prosedyrer, registrering og kvalitetssikring. Og ut fra det er valgstyret enstemmig enig i at det ikke er grunnlag for ytterligere kvalitetssikring av valgresultatet, forklarer Johansen.

Mistillit i sosiale medier

Nå vil han ta et oppgjør med mistillit mot stemmestyret i sosiale medier.

– Jeg reagerer når jeg ser på sosiale medier at stemmestyret, som registrerer stemmene, får skylda for at de ikke kan. Det tar jeg sterk avstand fra. Det er profesjonelle folk som legger inn tallene. Det er en uting at de blir uthengt slik, mener Tor Asgeir Johansen, og fortsetter:

– Folk må tenke seg om to ganger før de går ut med ting som de ikke vet hva det dreier seg om.

Her er stemmetallene i Tysfjord

Parti

Stemmesedl.

Slengere
mottatt

Slengere
avgitt

Stemmetall

Mand.

Ap

426

99

152

7189

5

Tysfjord Bygdeliste

118

32

15

2023

2

Tverrpolitisk liste

197

110

74

3385

3

Sv

64

85

16

1157

1

Sp

146

72

93

2461

2

Felleslista

337

64

112

5681

4

Korte nyheter

 • MDG tar opp Fosen-saken i kontroll og konstitusjonskomiteen

  Miljøpartiet De Grønne har løftet Fosen-saken til kontroll- og konstitusjonskomiteen. Komiteen skal bestemme neste uke hvordan det skal følges opp videre.

  – En av grunnene til at vi vil ta opp Fosen-saken i kontroll- og konstitusjonskomiteen er fordi urfolks rettigheter er vedtatt på Stortinget, som en del av at Norge har tatt inn menneskerettighetene i norsk lov. Når regjeringen ikke etterkommer høyesterettsdommen, bryter de med dette stortingsvedtaket, sier Lan Marie Berg, nestleder i MDG.

  MDG mener at regjeringen bør ta det alvorlig at Den norske Dommerforeningen er bekymret.

  – Vi mener at Fosen-saken er viktig for tilliten til rettsstaten. Det er en viktig prinsipiell sak for hvordan staten skal forholde seg til ikke bare urfolks rettigheter, men alle innbyggeres rettigheter. Derfor valgte jeg også å lese opp et innlegg på vegne av Ella Marie Hetta Isaksen i februar da Stortinget diskuterte saken i forbindelse med aksjonene som var da, sier Berg.

  Lan Marie Nguyen Berg
  Foto: Robert Rønning / Robert Rønning / NRK
 • Orohat illuda go FeFo ii hálit bieggafápmorusttega

  Lágesduottar orohat illuda dál go FeFo celkkii ahte Europa stuorimus plánejuvvon bieggafámurusttet ii dattege leat bures boahtin Vuoŋjalraššii, Rásttegáisái.

  Lágesduoddara boazodoalli Máret Laila Anti dadjá ahte dát lea hirbmat buorre ođas.

  – Dát lea illusáhka midjiide, go ákkastallet vel dan ahte háliidit váldit vuhtii boazodili, nu ahte dat gal lea hirbmat buorre ođas.

  Muhto vaikko lea doaivva, de Davvesiiddas dattege háliidit oažžut bieggafámu iežaset gildii

  – Mii háliidat duohtandahkat bieggafámu Davvesiidda gielddas, ja nu mii joatkkit dainna, dadjá Davvesiidda sátnejođiheaddji Sigurd Rafaelsen.

  Maiddai FeFo cealká ahte stáhtas lea vejolašvuohta bággolonistit dáid eatnamii

  – Soaitá ahte sii mearridit diktit sin bággolonistit eatnamiid, muhto eahpidan sii barget dan, dadjá FeFo stivrajođiheaddji Kurt Wikan.

  Boazodoallu ii ge jáhke ahte stáhta boahtá bággolonistit dáid eatnamii

  – Illá jáhkán ahte stáhta álgá bággolonistit go sihke eananeaiggát, geavaheaddjit ja vuoigatvuođaguoddit leat caggan. Illá jáhkán ahte stáhta arva dalle bággolonistit, dadjá Máret Laila Anti.

 • Statsministeren svarer på brev om Fosen-sak fra Den norske Dommerforening

  23. november sendte den Den norske Dommerforening brev til stortingspresident Masud Gharahkhani og statsminister Jonas Gahr Støre om Høyesteretts dom i Fosen-saken.

  Nå har statsministeren svart på brevet. I brevet forsikrer Støre at hans regjering gjør det de kan for å finne en løsning i denne svært komplekse saken.

  – Selv om staten ikke var part i saken, har staten en plikt til å rette opp i dette menneskerettsbruddet. Høyesterett har lagt til grunn at vedtakene er ugyldige, men avgjør ikke hva som skal til for å bringe situasjonen i tråd med SP artikkel 27.

  Støre skriver videre at han er enig i at de må finne en løsning så raskt som mulig, og forstår at mange, også dommerforeningen, er utålmodige. Han legger til at regjeringen også er det.

  – Det viktigste er likevel at vi sammen med de berørte reindriftsutøverne på Fosen finner gode og varige løsninger.

  Han skriver videre at det er gjennomført konsultasjoner med reindriftssamene og Sametinget om innholdet i et utredningsprogram.

  – Konsultasjonene ble avsluttet like før sommeren 2023 uten at man kom til enighet. For å forsøke å få på plass en løsning raskere enn det som er mulig med den varslede forvaltningsprosessen, tok olje- og energiminister Aasland i april 2023 initiativ til en meklingsprosess mellom reindriften og vindkraftselskapene.

  Støre skriver at det i utgangspunktet er reindriftsutøverne og vindkraftselskapene som er parter i meklingen. Han skriver og at staten imidlertid har vært tydelig på at staten også er villig til å bidra dersom det er tiltak på statens hånd som kan medføre at partene kan bli enige om en endelig avtale som sikrer at rettighetene etter SP artikkel 27 er ivaretatt.

  – Jeg vil understreke at det konkrete innholdet i meklingene er fortrolig. Mitt inntrykk er imidlertid at alle parter ved meklingsbordet har et reelt ønske om å komme til enighet, og vi håper fortsatt at løsningen finnes her. Når det gjelder selskapenes oppfølging av saken, herunder midlertidige tiltak på Fosen, så vises det til selskapenes offentlige redegjørelser om menneskerettigheter etter åpenhetsloven. Ansvaret for å sikre reindriftens rettigheter hviler uansett på staten. Behovet for nye forvaltningsvedtak vil avhenge av innholdet i en eventuell avtale mellom partene. Dersom meklingen ikke fører fram, vil vi sluttføre forvaltningsprosessen og fatte nye vedtak som sørger for å ivareta reindriftsutøvernes rettigheter

  Gahr Støre
  Foto: Frode Fjerdingstad / NRK