Hopp til innhold

Dronning Sonja: – Det er på tide med et eget samisk kunstmuseum

Den kunstinteresserte dronningen fikk applaus fra salen da hun snakket varmt om et eget samisk kunstmuseum.

Hele salen applauderte da Dronning Sonja tok til orde om etableringen av et eget samisk kunstmuseum.

Hele salen applauderte da Dronning Sonja tok til orde for etableringen av et eget samisk kunstmuseum.

– La oss håpe at det er en historisk dag, slik som dere ønsker det, at det går an å få et eget hus for samisk kunst. Det syns jeg vi skal applaudere, uttalte Dronning Sonja mens hele salen hørte på.

Dette førte til applaus fra salen.

Før dronningens utspill var det flere av talerne som minnet om at samene fortsatt ikke har et eget kunstmuseum og at behovet er skrikende.

Synnøve Persen og Inger Blix Kvammen

Kunstnerne Synnøve Persen og Inger Blix Kvammen er begge representert med egne verker i Dronning Sonja kunststall.

Foto: Maret Inga Smuk / NRK

– Det er fantastisk. Når dronningen sier det til publikum til stor applaus, da er vi fornøyd. Da har det en mulighet for å bli en realitet ganske fort, sier Inger Blix Kvammen til NRK.

Kvammen er en av de 13 samiske kunstnerne som har sine verker med i kunstutstillingen «HISTORIER. Tre generasjoner samiske kunstnere», som ble offiselt åpnet i går.

I gamle stallbygninger

Dronning Sonja KunstStall ligger i Slottets gamle stallbygninger. Her vises ulike utstillinger av kunst og gjenstander fra De kongelige samlinger.

Det settes skiftende utstillinger i KunstStallen, og arrangeres tidvis spesielle eventer som spesialomvisninger, foredrag, konserter og liknende.

Dronning Sonja kunsthall

Mingling i Dronning Sonja kunsthall. I går var det mange koftekledde samer i kunsthallen.

Foto: Maret Inga Smuk / NRK

– Støtteerkleringen fra Dronning Sonja er nok myntet på de som styrer den norske statens pengebok, spesielt til den nye kulturministeren, sier sametingspresident Aili Keskitalo.

Aili Keskitalo

Sametingspresident Aili Keskitalo er glad for støtten fra Dronning Sonja.

Foto: Maret Inga Smuk / NRK

Hva syns du om at Dronning Sonja støtter samisk kunstmuseum?

– Jeg tror Dronning Sonja vil være en viktig alliansepartner for oss i arbeidet med å synliggjøre samisk kunst, mener Keskitalo.

Den samiske utstillingen viser verk fra cirka 1970 til i dag og inkluderer i alt 13 kunstnere:

Aage Gaup, Marja Helander, Rose-Marie Huuva, Iver Jåks, Arnold Johansen, Aslaug M. Juliussen, Inger Blix Kvammen, Britta Marakatt-Labba, Joar Nango, Synnøve Persen, Outi Pieski, Alf Salo og Máret Ánne Sara (fra mai).

Ny publikumsrekord

De samiske kunstnernes kamp for å få et eget samisk kunstmuseum er et langt lerret å bleke.

Men ført i 2010 laget RiddoDuottarMuseat (RDM) en rapport, der det ble skissert en romplan og en kostnadsoversikt over et fremtidig samisk kunstmuseum i Karasjok.

Et nybygg inklusive kunstnerisk utsmykning og en totalrenovering av bygget til De Samiske Samlinger ble da anslått å koste 309 millioner kroner.

Nordnorsk kunstmuseum i Tromsø satte i 2017 opp utstillingen «There is no Sámi dáiddamusea» sammen med RiddoDuottarMuseat.

There is no Sámi dáiddamusea

Utstillingen «There is no Sámi dáiddamusea» viser kunst laget av forskjellige kunstnere i Sápmi.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

I to måneder ble Nordnorsk kunstmuseum transformert til den fiktive institusjonen Sámi Dáiddamusea - Samisk kunstmuseum.

Utstillingen førte til ny publikumsrekord og et ras av priser til Nordnorsk kunstmuseum.

Korte nyheter

 • 1,3 millijovnh Nøørjesne jiejkieh

  1,3 millijovnh almetjh Nøørjesne ij vientieh almetjh maehtie klijmajorkestimmien jeatjahtehtieh, akte orre EU-rapporte vuesiehtamme. Medtie 12.000 almetjh Nøørjeste, Irlanteste, Italijaste, Tysklanteste jïh Englanteste meatan pryövenassesne man nomme PERITIA.

  Professore Cathrine Holst jïh dotkije Torbjørn Gundersen tuhtjiejægan rovnege dan gellie Nøørjesne jiejkeminie dan bijre. Gåabpatjahkh pryövenassine barkeminie. Gundersen ij daajra manåvteste dan gellie Nøørjesne jiejkieh, bene daelie dah tjuerieh goerehtidh jïh vuejnedh jis dah maehtieh naan vaestiedassem gaavnedidh.

 • Terrengbrann i Nesseby

  Brannvesenet rykket ut til brann i terreng ved Holmvatnet i Nesseby rundt klokken 01:40 natt til søndag. Det skal være et lynnedslag som er årsaken til brannen. Skogbrannhelikopter ble rekvirert og klokken 06:50 jobbes det fortsatt med å slukke brannen.

 • SAS-raarahtallen jåerhkieminie

  SAS-raarahtallen måantan jåerhkieminie. Aejkiemieriem tsåahka 11 daenbiejjien lij, mohte dah ij sïemies sjidtieh. SASen girtieh ojhte dan hïeljien haelehten.

  Det er fare for pilotstreik i SAS
  Foto: Ismail Burak Akkan / NRK