NRK Meny
Normal

Droner kan tas i bruk til reintelling

Norske myndigheter vurderer å ta i bruk droner for å kunne fastslå det eksakte reintallet i Norge. Men droneeier tviler på om droner er løsningen.

Viktor Trosten gjør i stand drone

Viktor Trosten i Davvi Consult er i ferd med å spesialisere seg på å fly førerløse helikopter, også kalt droner, for å ta bilder i forbindelse med landmålinger.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Daglig leder i Davvi Consult i Tana, Viktor Trosten, forteller at det ikke er noe problem å bruke radiostyrte droner til å ta bilder av reinsdyr i avgrensede områder, for eksempel innenfor reingjerder.

Men hvis meningen er å foreta registrering over store områder, er han ikke like sikker på om droner er løsningen.

– I så fall må det lages egne dataprogrammer som gjør det mulig for dronene å telle og søke seg frem til reinsdyrene.

Men selv ser han ingen gevinst i dette. Den beste måten å telle rein på er etter hans mening slik tellinga foregår i dag.

– Spesielt hvis hensikten er å vite hvor mye rein den enkelte siida eller reindriftseier har, svarer daglig leder Viktor Trosten i Davvi Consult.

Firmaet driver med landmåling over hele Norge. Nå har de tatt i bruk også droner til dette formålet.

Artikkelen fortsetter under YouTube-lenken:

Fra Youtube.

Bruken av ubemannede, fjernstyrte luftfartøyer – kjent som «droner» på folkemunne – har eksplodert de siste årene. Stadig flere oppdager mulighetene dette gir for å ta bilder fra en litt mer luftig vinkel, bokstavelig talt.

Ressurskrevende tellemåte

Sylvi Listhaug

Landbruksminister Sylvi Listhaug mener at det er viktig at reintallet reguleres i forhold til hva beitegrunnlaget tåler.

Foto: Robin Mortensen / NRK

Det har i de siste årene vært stor uenighet om reintallet i Norge. Landbruksminister Sylvi Listhaug (FrP) mener at det spesielt i Vest-Finnmark er for mye rein i forhold til beitegrunnlaget. Nå krever hun at tallet reduseres med 20.000 rein innen april.

I dag er det egne tellekorps som foretar reintelling. Dette har pågått i offentlig regi siden slutten av 1980-tallet. Men staten mener at dette er så ressurskrevende at de nå vil vurdere andre metoder, deriblant bruk av droner.

I forbindelse med årets reindriftsforhandlinger, ble de enige med Norske Reindritssamers Landsforbund (NSR) om å etablere en arbeidsgruppe for å gjennomføre et forprosjekt for å avdekke utfordringer med dagens tellinger.

Slik det fremkommer av mandatet til arbeidsgruppen skal gruppen vurdere om dronetelling kan være aktuelt å benytte ved telling av rein.

– Om det lar seg gjøre er det nå opp til arbeidsgruppen å vurdere, svarer seniorrådgiver Ståle Norrang i Landbruks- og matdepartementet. De ønsker ikke å gi noen kommentarer utover det.–

Arbeidsgruppens rapport skal legges frem innen 1. desembmer 2015.

Uenighet

Ellinor Marita Jåma

SKEPTISK: Leder i NRL er skeptisk til å bruke droner til reintelling. – Men vi valgte likevel å bøye oss for kravet fra staten om å foreta en nærmere vurdering, svarer Jåma.

Foto: Vaino Rensberg

I forhandlingene med staten sa NRL i utgangspunktet nei til å vurdere dronetelling.

– Etter press måtte vi bøye oss. Det er også vanskelig å vite hva staten egentlig ønsker å oppnå med dette. Det vil ikke bli avklart før arbeidsgruppa legger frem sin rapport, sier leder Ellinor Marita Jåma i NRL.

Også nestleder Per John Anti er skeptisk til å benytte droner til telling av rein.

– Etter min mening er det ikke noe galt med dagens tellemåte. Hva er da hensikten med å vurdere nye metoder, spør Anti.