Driver syv kommunale barnehager ulovlig

Kautokeino kommune har fortsatt ikke dokumentert overfor Fylkesmannen i Finnmark at barnehagene drives lovlig.

Kautokeino - Guovdageaidnu - sommer
Foto: Malene Larsen Gaino / NRK

– Det er mulig barnehagene i sin tid er blitt godkjent, men vi kan ikke finne noe dokumentasjon på det, sier rådgiver i oppvekst og utdanningsavdelingen hos Fylkesmannen i Finnmark, Kari Dahle.

Hun viser til at det nå er strengere krav til hvordan man skal oppfylle krav i barnehageloven og derfor er Kautokeino kommune pålagt å godkjenne barnehagene på nytt.

Siden 2012 har Fylkesmannen i Finnmark etterlyst godkjenning av syv barnehager i Kautokeino.

Ifølge den nye barnehagelovens §10 er det spesielle krav til blant annet hvor stor plass barn har rett til i en barnehage, hvor mange ansatte barnehagen skal ha, samt at ansatte har sine vandelattester i orden.

Gjentatte purringer

Kommunen fikk først en frist til juni 2013 til å skaffe dokumentasjon på at barnehagene er lovlig godkjent.

Etter nok en del purringer var siste frist satt til 26.august i år.

– Det betyr at Kautokeino pr. dags dato har syv kommunale barnehager uten lovpålagt godkjenning, sier Dahle.

Veiledningsmøte

Etter at NRK Sápmi denne uken kontaktet kommunen og Fylkesmannen om denne saken, er det bestemt at kommunen skal få veiledning for å få barnehagene lovlig godkjent.

Dahle tror det rett og slett handler om at de ansvarlige i kommunen ikke er klar over hva slags ansvar de har i forhold til godkjenning av barnehager.

– Forklaringe kan være at de ikke har oppfattet hva slags jobb de skal gjøre, derfor skal vi fredag ha veiledningsmøte med kommunen der vi konkret forklarer hvordan de skal godkjenne barnehagene, sier Dahle

Ny frist

Kautokeino kommune bekreftet torsdag ettermiddag overfor NRK Sápmi at de er i dialog med Fylkesmannen om denne saken.

De viser til at de har god dialog og jobber for å få alt på plass innen den nye fristen, som er satt til 8.september i år.

Utover dette ønsker ikke kommunen å kommentere saken ytterligere.