Hopp til innhold

Driver syv kommunale barnehager ulovlig

Kautokeino kommune har fortsatt ikke dokumentert overfor Fylkesmannen i Finnmark at barnehagene drives lovlig.

Kautokeino - Guovdageaidnu - sommer
Foto: Malene Larsen Gaino / NRK

– Det er mulig barnehagene i sin tid er blitt godkjent, men vi kan ikke finne noe dokumentasjon på det, sier rådgiver i oppvekst og utdanningsavdelingen hos Fylkesmannen i Finnmark, Kari Dahle.

Hun viser til at det nå er strengere krav til hvordan man skal oppfylle krav i barnehageloven og derfor er Kautokeino kommune pålagt å godkjenne barnehagene på nytt.

Siden 2012 har Fylkesmannen i Finnmark etterlyst godkjenning av syv barnehager i Kautokeino.

Ifølge den nye barnehagelovens §10 er det spesielle krav til blant annet hvor stor plass barn har rett til i en barnehage, hvor mange ansatte barnehagen skal ha, samt at ansatte har sine vandelattester i orden.

Gjentatte purringer

Kommunen fikk først en frist til juni 2013 til å skaffe dokumentasjon på at barnehagene er lovlig godkjent.

Etter nok en del purringer var siste frist satt til 26.august i år.

– Det betyr at Kautokeino pr. dags dato har syv kommunale barnehager uten lovpålagt godkjenning, sier Dahle.

Veiledningsmøte

Etter at NRK Sápmi denne uken kontaktet kommunen og Fylkesmannen om denne saken, er det bestemt at kommunen skal få veiledning for å få barnehagene lovlig godkjent.

Dahle tror det rett og slett handler om at de ansvarlige i kommunen ikke er klar over hva slags ansvar de har i forhold til godkjenning av barnehager.

– Forklaringe kan være at de ikke har oppfattet hva slags jobb de skal gjøre, derfor skal vi fredag ha veiledningsmøte med kommunen der vi konkret forklarer hvordan de skal godkjenne barnehagene, sier Dahle

Ny frist

Kautokeino kommune bekreftet torsdag ettermiddag overfor NRK Sápmi at de er i dialog med Fylkesmannen om denne saken.

De viser til at de har god dialog og jobber for å få alt på plass innen den nye fristen, som er satt til 8.september i år.

Utover dette ønsker ikke kommunen å kommentere saken ytterligere.

Korte nyheter

 • Saminor 3-undersøkelsen har «kick-off» i dag

  Saminor 3 har i dag avspark på den sørsamiske kulturfestivalen Rasten Rastah.

  Selv om undersøkelsene ikke setter i gang før i slutten av oktober, fikk besøkende teste sin egen gripestyrke og ta en titt inne i undersøkelsesvogna.

  Saminor 3 er en omfattende helse- og levekårsundersøkelse i områder med samisk og norsk bosetting, som består av spørreskjema og kliniske undersøkelser.

  Det er tredje gang Saminor gjennomføres.

  Faglig leder for prosjektet, Ann Ragnhild Broderstad, forteller at denne rundens undersøkelser er større og mer omfattende.

  – Vi har gjort en altfor dårlig jobb i det sør- og lulesamiske området tidligere, forteller Broderstad.

  – Derfor bestemte vi oss tidlig for at hvis vi noen gang skal gjøre Saminor på nytt, så skulle vi jobbe mye mer og få inn bedre data fra Trøndelag og Nordland, sånn at vi også får med minoriteten i minoriteten, legger hun til.

  Det skal blant annet tas blodprøver, EKG, måling av blodtrykk, puls og gripestyrke, hårprøver og urinprøver, forteller prosjektkoordinator, Isalill Finn.

  – Oppdraget vårt er å se på om det er forskjell i helse mellom den samiske og ikke-samiske befolkningen, sier Finn

  Undersøkelsen starter i Røros, og skal etter planen avsluttes i Sør-Varanger i desember 2025. Alle mellom 40-79 år i de inkluderte kommunene kan delta.

  Bilde av faglig leder for Saminor 3-undersøkelsen, Ann Ragnhild Broderstad, foran Saminor-bussen.
  Foto: Solveig Norberg / NRK
 • Kultuvrskåvlå jådediddjevirgge ij la hájn virgádam

  Hábmera suohkan galggi nuppádis kultuvrskåvlå jådediddjevirgev almodit. Sivvan dási la Hábmera suohkanin ettjin oattjo náginav virggáj biejaduvvam vuostasj åhtsåmvuorruj, subtsas HR-oajvve Beate Bye Strand.

  Torgeir Steinsland (48) fáladuváj virgev, valla ittjij bargov sidá dan diehti gå bálkká l ilá nievret, suv mielas. Dav tjállá avijssa Avisa Nordland.

  – Mån dav dahkiv dan diehti gå bálkkáfálaldahka majt suohkanis oadtjuv lij 100.000 kråvnå vuollel gasskamærrásasj bálkká. Statistihkalasj guovdásjdåjmadagá milta la gasskamærrásasj bálkká åhpadusá ja åhpadime jådediddjijda 786.000 kråvnå jahkáj.

  Steinsland boahtá Hábmeris ja subtsas Hábmer la lagámus suv vájmmuj ja sihtá oassálasstet suohkanav åvddånahtátjit buorre láhkáj.

  – Luonndo ja moattegielakvuohta l aj ájnas manen åhtsiv. Muv mielas kulturskåvllå máhtá liehket ájnas oassálasste viehkedit julevsámegielav bisodittjat. Dat lij ájnas motivasjåvnnå manen virgev åhtsij.

  Svein Schultz virgev hiejtij gidágiesen.

  Hamarøy kulturskole
  Foto: Elena Junie Paulsen / NRK
 • Kárášjogaášši Alimusriektái

  Guoddaluslávdegoddi lea mearridan ahte Kárášjoga eananášši galga meannuduvvot Alimusrievttis.

  Finnmárkku Meahcceduopmostuollu celkkii duomustis 21.04.23 ahte Kárášjoga álbmot oamasta Kárášjoga eatnamiid.

  Finnmárkkuopmodat guoddali duomu, ja dál manna ášši Alimusriektái.

  Ášši galga meannuduvvot stuorakammaris, gos leat 11 duopmara. Dat dáhpáhuvvá dušše dalle go Alimusriekti oaivvilda ahte ášši lea erenoamáš dehálaš dahje váttis.

  Karasjok og Sametinget bilde tatt fra lufta.
  Foto: Benjamin Fredriksen