Hopp til innhold

Anmelder reineiere

Live Kleveland i Dyrevernalliansen ber nå politiet om hjelp til å stoppe det de kaller en akutt dyremishandling på Finnmarksvidda.

Video Live Kleveland

Live Kleveland mener det må slaktes umiddelbart for å unngå en sultkatastrofe utover vinteren.

Foto: Nyhetsspiller

NRK Sámi Radio har den siste tiden satt et sterkt fokus på den dramatiske situasjonen for reinsdyrene på Finnmarksvidda.

I går fikk vi se de tragiske bildene av ihjelsultede reinsdyr som ligger frosset til bakken som ravneføde, og vi fikk høre den sterke historien til reineier Per Mikkelsen Bals:

– Der vil den møte døden om ikke så altfor lenge. Ravnene er allerede klar til å gå løs på kalven før den er død. Det er for jævlig.

Slo alarm tidligere

Dyrevernalliansen har vært på banen tidligere i høst i forbindelse med den stadig mer tilspissede situasjonen for reinsdyrene, og truet med å gå til anmeldelse av reineierne i de distriktene som er hardest rammet.

Leverer inn anmeldelse

Nå aksjonerer Dyrevernalliansen. Juridisk rådgiver, Live Kleveland, sier nok er nok:

– Vi kommer til å levere inn en eller flere anmeldelser nå i løpet av dagen, eller de nærmeste dagene, og følge opp den dyretragedien som nå er i Finnmark.

– Akutt dyremishandling

Kleveland etterlyser initiativ og tiltak fra både Mattilsynet og landbruksministeren, men føler det kommer liten hjelp fra begge nevnte parter:

– Vi sendte en henvendelse til Mattilsynet for over en uke siden om denne saken, og har ikke fått noen reaksjon på det. Vi har heller ikke registrert at det kommer noen reaksjon fra landbruksminister Lars Peder Brekk. Og da må vi gå videre til politiet for å få en slutt på denne akutte dyremishandlingen.

(Landbruksminister Lars Peder Brekk uttalte seg i går ettermiddag om saken, etter at dette intervjuet ble gjort)

Reindød på Finnmarksvidda

Tirsdag fant NRK omlag 30 døde rein utenfor Kautokeino

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Mattilsynets Regiondirektør for Troms og Finnmark, Jan A. Fredriksen, sier de ikke er pålagte å svare på slike henvendelser. Han tilføyer derimot at Dyrevernalliansens henvendelse vil bli tatt med, når Mattilsynet nå skal granske den akutte situasjonen i reindriften.

– Skyldes feilslått politikk

Dyrevernalliansen sier at ansvaret ikke bare ligger på reineierne, men også på politikerne:

– Norske politikere, med Landbruksministeren i spissen, er selvfølgelig ansvarlige for denne dyretragedien. Dette er en dyretragedie som skyldes en helt feilslått politikk, sier Live Kleveland til NRK Sámi Radio.

Hør saken på samisk her:

Korte nyheter

 • Kurssan galget eastadit seksuálalaš vuortnuheami

  Guolástanealáhusa stuorámus organisašuvnnat mannet oktii ráhkadit kursa mii galgá eastadit seksuálalaš vuortnuheami ealáhusas.

  Kursa lágiduvvo maŋŋel go maŋemus jagiid leat boahtán olu ovdamearkkat ovdán mas nuorra nieiddat guolástusealáhusas leat vásihan cielaheami, seksuálalaš vuortnuheami ja heajos láhttenvuogi dievdduin fatnasis, čállá Fiskeribladet.

  Fiskebåt ved Ingøy, Vest-Finnmark
  Foto: Allan Klo / NRK
 • Oahppelåhko l lassánam dijmásj rájes

  Oahppujbessamlågo dán skåvllåjahkáj la boahtám. Knut Hamsun joarkkaskåvlån Hábmerin ja Stájgon Nordlandan oahppelåhko dán jage lassán dijmásj rájes.

  Dán jage l skåvlån 73 oahppe. Åvdep jage lij 58 oahppe.

  Tarjei Eck Hansen la skåvlå ådå jådediddje. Sån la dudálasj dán jage oahppujbessamlågoj, tjállá NuorttaSálto avijssa sijá næhttabielen. Valla sæmmi bále de javllá sjaddá hásstalus buorre ja stuoves lågoj åvddålijguovlluj.

  – Huksat buorre lågojda sjaddá stuor hásstalus boahtte jagijda. Diedon la ávvudahtte gå jagev álggep ienep oahppij gå dijmasj jage, ja ávvudallap buorre skåvllåbirrasijn bargatjit ja hábbmitjit, javllá Hansen.

  Knut Hamsun joarkkaskåvllå
  Foto: Elena Paulsen / NRK
 • NRK Sámi taleanttaid vuosttaš bargobeaivi

  NRK Sámi taleantaprogramma čađahuvvo goalmmát geardde, ja odne lei dán jagaš taleanttaid vuosttaš bargobeaivi. Sii galget borgemánus geassemánnui oahpahallat ja ovdánit journalistan ja muitaleaddjin.

  Dán jagáš taleanttain leat girjás duogážat. Sii leat gaskal 18 ja 22 jagi, ja joavkun lea sis geográfalaš viidodat ja gielalaš valljivuohta.

  Oahpásnuva siiguin otná Geassesáddagis.