Hopp til innhold

Anmelder reineiere

Live Kleveland i Dyrevernalliansen ber nå politiet om hjelp til å stoppe det de kaller en akutt dyremishandling på Finnmarksvidda.

Video Live Kleveland

Live Kleveland mener det må slaktes umiddelbart for å unngå en sultkatastrofe utover vinteren.

Foto: Nyhetsspiller

NRK Sámi Radio har den siste tiden satt et sterkt fokus på den dramatiske situasjonen for reinsdyrene på Finnmarksvidda.

I går fikk vi se de tragiske bildene av ihjelsultede reinsdyr som ligger frosset til bakken som ravneføde, og vi fikk høre den sterke historien til reineier Per Mikkelsen Bals:

– Der vil den møte døden om ikke så altfor lenge. Ravnene er allerede klar til å gå løs på kalven før den er død. Det er for jævlig.

Slo alarm tidligere

Dyrevernalliansen har vært på banen tidligere i høst i forbindelse med den stadig mer tilspissede situasjonen for reinsdyrene, og truet med å gå til anmeldelse av reineierne i de distriktene som er hardest rammet.

Leverer inn anmeldelse

Nå aksjonerer Dyrevernalliansen. Juridisk rådgiver, Live Kleveland, sier nok er nok:

– Vi kommer til å levere inn en eller flere anmeldelser nå i løpet av dagen, eller de nærmeste dagene, og følge opp den dyretragedien som nå er i Finnmark.

– Akutt dyremishandling

Kleveland etterlyser initiativ og tiltak fra både Mattilsynet og landbruksministeren, men føler det kommer liten hjelp fra begge nevnte parter:

– Vi sendte en henvendelse til Mattilsynet for over en uke siden om denne saken, og har ikke fått noen reaksjon på det. Vi har heller ikke registrert at det kommer noen reaksjon fra landbruksminister Lars Peder Brekk. Og da må vi gå videre til politiet for å få en slutt på denne akutte dyremishandlingen.

(Landbruksminister Lars Peder Brekk uttalte seg i går ettermiddag om saken, etter at dette intervjuet ble gjort)

Reindød på Finnmarksvidda

Tirsdag fant NRK omlag 30 døde rein utenfor Kautokeino

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Mattilsynets Regiondirektør for Troms og Finnmark, Jan A. Fredriksen, sier de ikke er pålagte å svare på slike henvendelser. Han tilføyer derimot at Dyrevernalliansens henvendelse vil bli tatt med, når Mattilsynet nå skal granske den akutte situasjonen i reindriften.

– Skyldes feilslått politikk

Dyrevernalliansen sier at ansvaret ikke bare ligger på reineierne, men også på politikerne:

– Norske politikere, med Landbruksministeren i spissen, er selvfølgelig ansvarlige for denne dyretragedien. Dette er en dyretragedie som skyldes en helt feilslått politikk, sier Live Kleveland til NRK Sámi Radio.

Hør saken på samisk her:

Korte nyheter

 • 1,3 millijovnh Nøørjesne jiejkieh

  1,3 millijovnh almetjh Nøørjesne ij vientieh almetjh maehtie klijmajorkestimmien jeatjahtehtieh, akte orre EU-rapporte vuesiehtamme. Medtie 12.000 almetjh Nøørjeste, Irlanteste, Italijaste, Tysklanteste jïh Englanteste meatan pryövenassesne man nomme PERITIA.

  Professore Cathrine Holst jïh dotkije Torbjørn Gundersen tuhtjiejægan rovnege dan gellie Nøørjesne jiejkeminie dan bijre. Gåabpatjahkh pryövenassine barkeminie. Gundersen ij daajra manåvteste dan gellie Nøørjesne jiejkieh, bene daelie dah tjuerieh goerehtidh jïh vuejnedh jis dah maehtieh naan vaestiedassem gaavnedidh.

 • Terrengbrann i Nesseby

  Brannvesenet rykket ut til brann i terreng ved Holmvatnet i Nesseby rundt klokken 01:40 natt til søndag. Det skal være et lynnedslag som er årsaken til brannen. Skogbrannhelikopter ble rekvirert og klokken 06:50 jobbes det fortsatt med å slukke brannen.

 • SAS-raarahtallen jåerhkieminie

  SAS-raarahtallen måantan jåerhkieminie. Aejkiemieriem tsåahka 11 daenbiejjien lij, mohte dah ij sïemies sjidtieh. SASen girtieh ojhte dan hïeljien haelehten.

  Det er fare for pilotstreik i SAS
  Foto: Ismail Burak Akkan / NRK